ul. Liliowa/Irysowa - dz. nr 240/27

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
912 m2
Ulica: 
Irysowa

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 240/27 o powierzchni 0,0912 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta JG1J/00064352/6.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr, na zapleczu nieruchomości położonych przy ul. Irysowej 7 i 9 (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi). Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 240/27 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

- Teren o regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, stanowiący ogród przydomowy z nasadzeniami roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych, ogrodzony płotem drewnianym oraz z metalowej siatki, dzierŜawiony przez właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Irysowej 7 i 9. Umowy dzierżaw zawarte są na czas określony tj. odpowiednio do czerwca i maja 2018 r. Nabywca nieruchomości przejmie na siebie prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowych umów dzierżaw.

- Działka nr 240/27 (przy granicy z działką nr 240/20) obciążona jest przebiegiem przewodu wodociągowego wA 100, który zgodnie z informacją PWiK „Wodnik” Spółki z o.o. jest odcinkiem nieczynnym, oraz przebiegiem sieci telekomunikacyjnej.

- Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr XXXV/543/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 13M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.