ul. Lwówecka, działka nr 11

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
L11

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
2 959 m2
Ulica: 
ul. Lwówecka

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 11 o powierzchni 0.2959 ha, obręb 28 NE, AM-8, księga wieczysta nr JG1J/00084692/7. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, porośnięta drzewami. Obciążona fundamentami oraz przebiegiem sieci telekomunikacyjnej i energetycznej ze słupem oświetleniowym.

Obciążenia: działka częściowo ogrodzona, zagospodarowana - na działce zieleń niska średniowysoka: nieruchomość obecnie użytkowana jaka ogród. Działka obciążona fundamentami urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz przebiegiem sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. W granicach działki zlokalizowany jest słup oświetleniowy.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jana Pawła II – Grunwaldzka w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U2, określonym jako tereny zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży od 400 do 2000 m2; dopuszcza się wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.