ul. Osiedle Robotnicze - działka nr 78/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 19.01.2018 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
290 m2
Ulica: 
Osiedle Robotnicze

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 78/1 o powierzchni 0.1982 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-1, księga wieczysta JG1J/00082816/9.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest na terenie śródmieścia Jeleniej Góry, przy skrzyżowaniu ulic miejskich (ul. Mostowej i ul. Osiedle Robotnicze) o dużym natężeniu ruchu samochodowego, w sąsiedztwie istniejącej i powstającej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a także usługowej. Działka graniczy z ciągiem pieszo - rowerowym biegnącym wzdłuż kanału Młynówka. Teren ogólnodostępny, o płaskiej powierzchni, na całości obszaru stanowiący zieleń miejską, częściowo zadrzewiony.

Nieruchomość z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

a) działka nr 78/1 obciążona jest centralnie przebiegiem sieci ciepłowniczej, w związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00082816/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 3);

b) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00082816/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 4), obciążenie to nie dotyczy działki nr 78/1 a przedmiotem wykonywania są działki nr 189/1 przy ul. Podwale i nr 207/2 przy ul. Jasnej;

c) działka nr 78/1 obciążona jest przebiegiem sieci wodnej i energetycznej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze(uchwalonego uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku) działka nr 78/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 79.ZP/Kp,Kr, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono teren, na którym zlokalizowano zaplanowane i urządzone zespoły zieleni, w ramach których przeważa obszarowo zieleń wysoka; jako przeznaczenie uzupełniające ustalono: ścieżki rowerowe i piesze, place zabaw dla dzieci lub terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, wody powierzchniowe, parkingi terenowe, małe obiekty usługowe lub higieniczno - sanitarne o pow. użytkowej do 30 m2; na terenie 79.ZP/Kp,Kr – dojazd do terenu 25.MW,U od ulicy KD/L.1 (ul. Pijarskiej)

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.