ul. Rubinowa, działka nr 11/7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
R11/7
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 190 m2
Ulica: 
Rubinowa

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 11/7 o powierzchni 0.1190 ha, obręb Cieplice X, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00081298/4.

Nieruchomość położona w rejonie ulicy Rubinowej, w dzielnicy Cieplice , na terenie osiedla mieszkaniowego zabudowie jednorodzinnej szeregowej. W pobliżu znajduje się teren cmentarza komunalnego oraz tereny zielone. Obciążenia: nieruchomość obciążona przebiegiem sieci wodociągowej oraz linią telekomunikacyjną. Plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza zastosowania indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach przeznaczonych pod usługi. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” poinformowało, iż istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej zasilającej cmentarz komunalny oraz osiedle Panorama. Odbiór ścieków Przedsiębiorstwo może zapewnić za pomocą kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Śnieżnej, co wymagać będzie wybudowania przyłącza do nieruchomości przez inwestora. Uzgodnienia w tym zakresie inwestor winien ustalić z PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U, określonym jako tereny usług.

Termin zabudowy nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.