ul. Wrocławska - dz. nr 14/2 i 14/3

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
2 471 m2
Ulica: 
Wrocławska

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałkek nr 14/2 i 14/3 o łącznej powierzchni 0.2471 ha, obręb Maciejowa III,AM-13, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00082813/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona we wschodniej części obrębu Maciejowa. Najbliższe sąsiedztwo to budynku mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki zagrodowe, pojedyncze obiekty handlowo-usługowe leżące wzdłuż ulicy Wrocławskiej oraz grunty niezabudowane.

Działka nr 14/3 o kształcie zbliżonym do czworokąta, położona na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Teren bez obciążeń infrastrukturą techniczną. Działka nr 14/2 to wąski pas gruntu służący do obsługi komunikacjyjnej, łączący działkę nr 14/3 z drogą asfaltową (działka nr 38).

Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w ulicy Wrocławskiej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu M,U.2 ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.