Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 3b położony przy ul. Cyrpiana Kamila Norwida 7

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3b położony w budynku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 70,27 m2. Lokal usytuowany jest na III kondygnacji. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 54,79 m2 oraz pomieszczeń przynależnych: dwóch piwnic o łącznej powierzchni 15,48 m2. Działka nr 232/1 o powierzchni 0.1267 ha – obręb 32, AM-2, KW nr JG1J/00053032/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 10,04 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Dla nieruchomości przy ulicy Cyrpiana Kamila Norwida 7 według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przewidziana jest funkcja mieszkaniowa wielorodzinna (symbol MW).

58-500
Cena: 
68 000.00 pln
Cena m2: 
1 241.10 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 267 m2
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Powierzchnia użytkowa: 
54.79 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 15 przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 15 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 22,81 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym 18,28  m2., oraz z pomieszczeń przynależnych w postaci wc i piwnicy o łącznej powierzchni ocznej powierzchni 4,53  m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 784 o powierzchni 0.1281 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-6, KW nr JG1J/00100662/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,48 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jelenia Góra nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 15 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

58-500
Cena: 
28 600.00 pln
Cena m2: 
1 564.55 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 029 m2
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Powierzchnia użytkowa: 
18.28 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wyczółkowskiego 23.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 23.2018

Struktura lokalu: pokój, kuchnia oraz  przedpokój i łazienka z wc wspólne.

Powierzchnia mieszkalna: 14,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 22.95 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym, 

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny z łazienką w lokalu, z ogrzewaniem miejskim lub gazowym ( ostatecznie moga być piece);

 Oferta wazna do dnia 31.08.2019 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0 parter
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Grabowskiego - dz. nr 37/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicy działki nr 37/3 o powierzchni 0.0477 ha, obręb 28 NE, AM-57, księga wieczysta JG1J/00084689/3.

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta, na północ od zbiegu ulic: Józefa Grabowskiego, Ludwika Zamenhofa, Artura Grottgera i Marii Skłodowskiej, z bliskim dostępem do centrum miasta tj. Placu Ratuszowego i ulicy 1 Maja i Marii Konopnickiej. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna. W dalszej odległości znajdują się obiekty użyteczności publicznej: budynek Sądu, Miejski Ośrodek Kultury, a także siedziba redakcji gazety „Nowiny Jeleniogórskie”, a także Filharmonia Jeleniogórska.

Obciążenia:
- Działka od strony wschodniej ogrodzona murowanym ogrodzeniem o wysokości ok. 1,20 m. Wobec tego, że ogrodzenie uniemożliwia dostęp na teren nieruchomości z drogi publicznej, nabywca zobowiązany będzie do jego usunięcia własnym staraniem i na własny koszt.
- Na działce znajdują się pozostałości po urządzonym wcześniej ogródku przydomowym, płoty, części ogrodzenia z metalowej siatki oraz niewielkie „oczko wodne”. Cała powierzchnia działki zadrzewiona i zakrzaczona. Teren nieruchomości zaniedbany i nieuporządkowany.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego uchwalonym Uchwałą nr 224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2016 r. i położona jest na terenie oznaczonym symbolem 25MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są: zieleń i urządzenia towarzyszące.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
70300.00
58-500
Cena: 
70 300.00 pln
Cena m2: 
157.27 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
447 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Mickiewicza - działka nr 16/15

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działki nr 16/15 o powierzchni 0.0822 ha, obręb 41, AM-2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00019787/4.

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy Adama Mickiewicza, w odległości około dwóch kilometrów od centrum oraz w sąsiedztwie Wzgórza Kościuszki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Adama Mickiewicza – poprzez stromą skarpę. Nieruchomość o kształcie podłużnego czworokąta, od frontu ograniczona drogą asfaltową, od zaplecza terenem niezabudowanym, od strony wschodniej i zachodniej sąsiaduje z zabudową mieszkaniową. Część działki od strony ulicy, stanowiąca stromą skarpę, obsadzona jest żywopłotem i drzewami.

Obciążenia:
a) Nieruchomość obciążona przebiegiem przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku przy ulicy Mickiewicza 50A. W latach 2017-2018 planowane jest wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza. W związku z czym działka nr 16/15 uzyska do niej bezpośredni dostęp i jednocześnie zostanie zwolniona z obciążenia ww. przyłączem. Po zrealizowaniu nowej inwestycji stary fragment infrastruktury pozostanie w gruncie. Przyszły inwestor prowadząc prace budowlane może zagospodarować nieczynny odcinek po wcześniejszym uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.
b) Na terenie nieruchomości w odległości około 1,5 m od granicy z działką nr 16/16 przebiega ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Mickiewicza 50A. W związku z czym przyszły właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uregulowania stanu prawnego naruszonej granicy.
c) Działka w całości obszaru użytkowana, wykorzystywana jest jako przydomowy teren zielony i ogród przez okolicznych mieszkańców.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MU, określonym jako obszary mieszkaniowousługowe; w obrębie obszaru można lokalizować:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, z towarzyszącą funkcją usługową,
b) budynki usługowe, produkcyjne oraz rzemieślnicze, handel,
c) budynki gospodarcze wraz z infrastrukturą komunikacyjną (garaże, parkingi),
d) tereny i obiekty sportowo-rekreacyjne,
e) budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
g) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury.
Przyszły inwestor winien wystąpić z wnioskiem do Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa tut. Urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która określi możliwość zagospodarowania nieruchomości.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
Mickiewicza
58-500
Cena: 
77 000.00 pln
Cena m2: 
93.67 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
822 m2
Termin przetargu: 
27. Lipiec 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3b położony w budynku przy ul. Norwida 7

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3b położony w budynku przy Cypriana Kamila Norwida 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 70,27 m2. Lokal usytuowany jest na III kondygnacji budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 54,79 m2 oraz pomieszczeń przynależnych w postaci dwóch piwnic o łącznej powierzchni 15,48 m2.  Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 232/1 o powierzchni 1,267m2, AM-2, obręb 32 wynosi 10,04%. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta o numerze JG1J/00053032/7.

Przeznaczenie nieruchomości:
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW, dla którego preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 267 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
54.79 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy - garaż położony przy ul. Zachodniej 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy - garaż o powierzchni 15,47 m2 położony jest w wolnostojącym budynku gospodarczym. Lokal składający się z jednego pomieszczenia położony jest na poziomie parteru. Wjazd do garażu z podwórza. Udział w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 154/3 o powierzchni 0.0960 ha – obręb Jelenia Góra III, AM-3 – wynosi 3,24%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00025869/8.

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Transportowej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Zachodnia 13
58-500
Cena: 
8 100.00 pln
Cena m2: 
514.61 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
960 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
15.47 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5-5a położony w budynku przy ul. 1 Maja 65

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5-5a położony w budynku przy ulicy 1 Maja 65 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 173,84 m2, składa się z pięciu pokoi, dwóch kuchni,  spiżarki, dwóch łazienek z wc i dwóch przedpokoi o powierzchni użytkowej wynoszącej 157,64 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - czterech piwnic o powierzchni wynoszącej 16,02 m2. Lokal położony jest na III kondygnacji budynku. Działka nr 50/1 o powierzchni 0.0327 ha – obręb 28 NE, AM-36, KW nr JG1J/00035232/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 13,68%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. 1 Maja 65 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Śródmieścia - części północnej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW,U - określonym jako zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług komercyjnych.

Ulica: 
1 Maja 65
58-500
Cena: 
191 000.00 pln
Cena m2: 
1 211.62 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
323 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
157.64 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6/6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Jeleniej Górze o powierzchni 36,20 m2 składa się z pokoju, i kuchni o powierzchni wynoszącej 22,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych w postaci strychu i piwnicy o powierzchni 13,80 m2. Lokal położony jest na III kondygnacji budynku. Działka nr 688 o powierzchni 0.0210 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW nr JG1J/00039745/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 7,75%.

Przeznaczenie nieruchomości:

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MW - określonym jako tereny zabudowy wielorodzinnej.

Ulica: 
Powstańców Wielkopolskich 6
58-500
Cena: 
35 000.00 pln
Cena m2: 
1 562.50 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
210 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
22.40 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Poznańska 5, 6, 7, 8of - dz. nr 370/2, 371/2, 371/3,372/3,372/3 i 372/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Poznańska 5, 6, 7 i 8of. Nieruchomość znajduje się w granicach działek nr 370/2, 371/2, 371/3, 372/5 i 372/3 o łącznej powierzchni 0.1008 ha, AM 3, obręb Jelenia Góra 1, księga wieczysta nr JG1J/00076112/9.
W granicach działek nr 371/3, 371/2 i 370/2 zlokalizowane są:
- trzykondygnacyjny budynek mieszkalny nr 5, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,
- trzykondygnacyjny budynek mieszkalny nr 6, któy wspólnie z budynkiem mieszkalnym nr 7 tworzy zabudowę bliźniaczą. Budynki nie posiadają podpiwniczenia i powiązane są ze sobą konstrukcyjnie (wspólna ściana),
- dwukondygnacyjny budynek gospodarczy nr 8of, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,
- budynki gospodarcze zlokalizowane na zapleczu w granicach działki nr 371/3 oraz nietrwałe obiekty posadowione na zapleczu działki nr 371/2, które nie są ujawnione na mapie ewidencyjnej.

Nieruchomość przy ul. Poznańskiej ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniona jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.
Budynek nr 8of nie podlega ochronie.

Opis:
Nieruchomość położona jest w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej.W bliskim sąsiedztwie targowisko miejskie FLORA, dyskont spożywczy BIEDRONKA. W odległości około 300 m usytuowany jest Plac Ratuszowy wyznaczony przez kamienice, pośrodku którego stoi ratusz z siedzibą Urzędu Miasta, dalej ciągi handlowe ulic Konopnickiej i 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obciążenia:
- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci telefonicznej,
- w granicach działki nr 370/2 znajduje się kanał,
- w dziale I księgi wieczystej nr JG1J/00076112/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 5,6,7,8,of wpisane jest uprawnieni polegające na bezterminowym i bezpłatnym prawie przechodu do zabudowań gospodarczych posadowionych na działce ne 371/3 na zapleczu budynku nr 5 przy ul. Poznańskiej,
- w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00076112/9 zamieszczony jest wpis dotyczący odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 374/11 od strony ul. Bolesława Chrobrego w pasie gruntu zaznaczonego kolorem pomarańczowym na załączniku do Zarządzenia nr 0050.1543.2013.VI PM JG z dnia 31.10.2013 r. na rzecz każdoczesanego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 374/10. Opisane prawo nie obciąża nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 5,6,7,8of

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia w Jeleniej Górze część zachodnia opisane wyżej nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem 28.MW,U, dla których ustalono przeznaczenie podstawowe równorzędne – teren, na którym zlokalizowano: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków, usługi komercyjne, usługi sektora publicznego.
Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące, zieleń.

Termin zagospodarowania: 5 lat.

Sprzedaż prawa własności działek nr: 370/2, 371/2 i 371/3 oraz budynków na tych działkach posadowionych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Sprzedaż prawa własności działek nr: 372/3 i 372/5 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie rozliczona w stosunku 5,85% dla działek nr: 372/3 i 372/5 podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i 94,15% dla działek nr: 370/2, 371/2 i 371/3 podlegających zwolnieniu z podatku VAT.

 

Ulica: 
Poznańska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 008 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście