Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Miarki Karola/14.2010

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 14.2010

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, w-c wspólne na klatce schodowej;

Powierzchnia mieszkalna: 33,22 m2

Powierzchnia użytkowa: 40,35 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w miernym stanie technicznym, wymaga kapitalnego remontu; 

Zadłużenie:występuje

 

ZAMIANA NA LOKAL: samodzielny lokal mieszkalny o porównywalnym metrażu, niezadłużony, o wyższym standardzie;

 

Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2017r.

Ulica: 
Miarki Karola
58-500
Zadłużenie: 
Zadłużone
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0parter
Powierzchnia użytkowa: 
40.35 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wrońskiego-Hoene Józefa Marii/7.2012

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 7.2012

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, w-c wspólne na klatce schodowej;

Powierzchnia mieszkalna: 23,16 m2

Powierzchnia użytkowa: 30,98 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w średnim stanie technicznym, lokal socjalny;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL:niezadłużony lokal mieszkalny, położony na parterze, niezadłużony, o wyższym standardzie i metrażu;

 

Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Wrońskiego - Hoene Józefa Marii
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Powierzchnia użytkowa: 
30.98 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Al. Wojska Polskiego/2.2008

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 2.2008

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, w-c na klatce schodowej;

Powierzchnia mieszkalna: 14,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 29,60 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal mieszkalny utrzymany w miernym stanie technicznym, wymaga remontu;

Zadłużenie: wystepuje

 

ZAMIANA NA LOKAL: lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, niezadłużony;

 

Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Al. Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Zadłużone
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2piętro
Powierzchnia użytkowa: 
29.60 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

1-go Maja/39.2011

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 39.2011

Struktura lokalu: 1 pokój. ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 14.00m2

Powierzchnia użytkowa: 21,40 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: urządzenia sanitarno-techniczne w dużym stopniu wyeksploatowane; 

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL:lokal mieszkalny położony w centrum miasta lub na Zobobrzu I; składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz balkonu; słoneczny

 

Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2017r.

 

Ulica: 
1-go Maja
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Powierzchnia użytkowa: 
21.40 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Ptasia, działka nr 264/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 264/1 o powierzchni 0.1048 ha, obręb 33, AM-6, księga wieczysta JG1J/00084372/8.

Nieruchomość położona przy ul. Ptasiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej iwielorodzinnej.

Obciążenia: działka porośnięta drzewami i krzewami. Teren o znacznym spadku w kierunku północnowschodnim, z pozostałościami dawnego założenia ogrodowego w postaci resztek starodrzewu. Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wskazane jest utrzymanie dotychczasowego charakteru gruntu celem zachowania istniejącej obecnie enklawy zieleni. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną, o której mowa powyżej, oraz usługi i obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się.

 

Ulica: 
ul. Ptasia
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 048 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Grunwaldzka 16,16A

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 16,16A położona jest w strefie śródmiejskiej miasta, przy skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzkiej i al. Jana Pawła II, które są głównymi ciągami komunikacyjnymi Jeleniej Góry, ulicami wylotowymi w kierunku Wrocławia, z drugiej zaś strony w kierunku Zgorzelca i Szklarskiej Poręby. W najbliższym otoczeniu znajdują się obiekty handlowe i usługowe (TESCO, CASTORAMA, MATEX), stacje benzynowe, naprzeciw budynek restauracji McDonald's, a także siedziba KRUS-u.


Do czasu przejęcia przez Miasto drogi oznaczonej na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jana Pawła II – Grunwaldzka  w Jeleniej Górze symbolem KD/D3 będącej obecnie we władaniu „TESCO POLSKA” spółka z o.o., obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie poprzez działkę drogową nr 40, a następnie przez działkę nr 51 na prawie służebności gruntowej. Jest to zjazd na zasadzie prawoskrętu.


Działka nr 43/12 zabudowana jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych w zabudowie wolnostojącej (pełniącym wcześniej funkcję bursy szkolnej) oraz jednokondygnacyjnymi budynkami niemieszkalnymi.  


Nieruchomości znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jana Pawła II – Grunwaldzka  w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 135.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2011 r. określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem UC 3 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ogólnodostępne parkingi, zieleń urządzona. Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zalewu rzeki Bóbr tereny UC 3 nieruchomość położona jest  w strefie zalewu p=1% - uznanej za obszar wymagający ochrony przed zalaniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową. Część terenu działki nr 43/12 położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Istniejące w granicach działki nr 43/12 obiekty nie są wskazane na rysunku jako zabudowa do zachowania. W związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jana Pawła II – Grunwaldzka w Jeleniej Górze.

Ulica: 
Grunwaldzka 16,16A
58-500
Cena: 
2 500 000.00 pln
Powierzchnia gruntu: 
5 054 m2
Numer referencyjny: 
G16,16A
Uwagi termin: 
Przetarg: marzec 2013 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Lwówecka, działka nr 11

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 11 o powierzchni 0.2959 ha, obręb 28 NE, AM-8, księga wieczysta nr JG1J/00084692/7. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, porośnięta drzewami. Obciążona fundamentami oraz przebiegiem sieci telekomunikacyjnej i energetycznej ze słupem oświetleniowym.

Obciążenia: działka częściowo ogrodzona, zagospodarowana - na działce zieleń niska średniowysoka: nieruchomość obecnie użytkowana jaka ogród. Działka obciążona fundamentami urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz przebiegiem sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. W granicach działki zlokalizowany jest słup oświetleniowy.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jana Pawła II – Grunwaldzka w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U2, określonym jako tereny zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży od 400 do 2000 m2; dopuszcza się wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
ul. Lwówecka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 959 m2
Numer referencyjny: 
L11
Tytuł: 
ul. Lwówecka, plot nr 11
Tytuł: 
ul. Lwówecka, Grundstück Nr. 11
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 11, Fläche 0.2959 ha, Katasterbezirk 28 NE, AM-8, Grundbuch: JG1J/00084692/7.

Die Liegenschaft befindet sich in der Nähe von Wohngebäuden und ist mit Bäumen bewachsen und mit Fundamenten belastet. Durch das Grundstück verläuft ein Telekomnetz und ein Leitungsnetz mit einem Beleuchtungsmast.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: In dem „Lokalen Raumordnungsplan der Straßen Jana Pawła II und Grunwaldzka in Jelenia Góra“ befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol U2 gekennzeichnet wurde. Als Bebauung hat man Dienstleistungseinrichtungen, u.a. auch Einzelhandel auf der Fläche von 400 bis 2000 m² festgelegt. Es ist auch zugelassen, auf dem Grundstück neue Einfamilienhäuser zu bauen.


 

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 11 of the acreage 0.2959 ha, the area of 28 NE, AM-8, land register nr JG1J/00084692/7.

The real estate located in the neighborhood of housing development, overgrown by the trees. Encumbered by foundation and the crossing of telecommunication grid and electric grid with the lighting pole.
Land use and developing mode: in “the Local Plan of spatial development for the region of streets: Jana Pawła II – Grunwaldzka in Jelenia Góra" the property is located on the area marked by the symbol U2, described as the territories of lands meant for services, including retail trade of the sale surface from 400 to 2000 m2; the implementation of new single family housing development is approved. 
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Juliusza Słowackiego, działka nr 86/16

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 86/16 o powierzchni 0.1278 ha, obręb 32, AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00063617/5.

Nieruchomość położona w centralnej części miasta, w drugiej linii zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna i niska wielorodzinna. Obciążenia: działka niezagospodarowana, porośnięta krzewami i drzewami. Obciążona przebiegiem sieci telekomunikacyjnej oraz ogrodzeniem, które nie przebiega po granicach działki nr 86/15. Aktem notarialnym Rep. A nr 2466/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku ustanowiona została odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu od strony ul. J. Słowackiego przez działkę nr 86/16, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 86/13, zabudowanej budynkiem garażowym.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP, określonym jako tereny, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze o „drobnoziarnistej”, mozaikowatej strukturze zagospodarowania przestrzennego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Juliusza Słowackiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 278 m2
Numer referencyjny: 
S86/16
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Bolesława Chrobrego 4A - dz. nr 357/2 i 359

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 357/2 i nr 359 o łącznej powierzchni 0.0406 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-3, księga wieczysta JG1J/00079571/5.

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta, najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz targowisko miejskie „FLORA”. Obciążenia: działki nr 359 i 357/2 obciążone przebiegiem sieci telefonicznej. Na działce nr 357/2 urządzony jest dojazd do działki nr 357/1. Na nieruchomości znajdują się pojedyncze drzewa. Nieruchomość może być obciążona fundamentami i pozostałościami po wyburzonym budynku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w granicach strefy ochrony ekspozycji układu zabytkowego, strefy ochrony krajobrazu kulturowego i strefy ścisłej ochrony archeologicznej oraz w granicach powodzi w 1997 roku i obszaru zalewu wodami Q1%.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 29.MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędnie ustalono; - zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tj. budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków, - usługi komercyjne, tj. obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości , handlu detalicznego o pow. sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego oraz innych usług wymagających obsługi transportowej pojazdami o nośności powyżej 3,5 t, - usługi sektora publicznego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Bolesława Chrobrego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
406 m2
Numer referencyjny: 
Ch4A
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Bolesława Chrobrego 24 - dz. nr 321/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 321/1 o powierzchni 0.0925 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-3, księga wieczysta JG1J/00089388/8.

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta, najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz targowisko miejskie „FLORA”. Obciążenia: działka obciążona przebiegiem sieci telefonicznej ze studzienkami, kanalizacyjnej ze studzienkami, energetycznej, gazowej i wodociągowej. Działka może być obciążona fundamentami i pozostałościami po wyburzonym budynku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w granicach strefy ochrony ekspozycji układu zabytkowego i strefy ścisłej ochrony archeologicznej oraz w granicach powodzi w 1997 roku i obszaru zalewu wodami Q1%. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15.MW/U, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe: teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym lokalizowane wyłącznie w parterach budynków.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Bolesława Chrobrego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
925 m2
Numer referencyjny: 
Ch321
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście