Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 2w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 128,60 m2, składa się z czterechpokoi,dwóch kuchni, łazienki, łazienki z w.c.i dwóch przedpokoi.Lokal położony na II piętrze budynku. Działki nr46/14 i nr 16/15 o łącznej powierzchni 0.0235 ha – obręb obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00027208/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 14,97%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Pocztowej 2 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Pocztowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
128.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 16.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Sobieskiego 21

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Sobieskiego 21w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 77,05 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczegoo powierzchni użytkowej wynoszącej 72,11 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 4,94 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr343/2 o powierzchni 0.0634 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-3, KW nr JG1J/00090064/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 13,46%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część zachodnia w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15.MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

Ulica: 
Jana Sobieskiego
58-500
Cena: 
44 800.00 pln
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
72.11 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 1

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 121,72 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, spiżarki, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 76,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnica o powierzchni wynoszącej 11,60 m2. Lokal położony na I piętrze budynku. Działka nr 18/1 o powierzchni 0.0780 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00055273/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,56%.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Pocztowej 1 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Pocztowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
116.09 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 09.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 56

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 56 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 37,60 m2, składa się z pokoju, kuchni, przedpokojui w.c.Lokal położony na II piętrze budynku. Działka nr 35 o powierzchni 0.0211 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM-1, KW nr JG1J/00033304/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 6,95%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część pólnocna w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 10MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przenzaczenie uzupełniające to usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym.

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 56
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 26.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1,1A położony w budynku przy ul. Osiedle Robotnicze 17

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1,1a położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 17 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 88,40 m2, składa się z dwóchpokoi,dwóch kuchni i przedpokojuo powierzchni użytkowej wynoszącej 76,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 11,60 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr18/1 o powierzchni 0.0780 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-1, KW nr JG1J/00046349/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,56%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część pólnocna w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6MW, dla którego jako przeznaczenie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 17
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
76.80 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 26.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Piotra Skargi 15

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3położony w budynku przy ulicy Piotra Skargi 15 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 40,07 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni i dwóch pomieszczeń strychowych.
Lokal położony na poddaszu budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 508/5 o powierzchni 0.0505 ha – obręb
Jelenia Góra 1, AM-4 – wynosi 32,56%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00096125/9.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część zachodnia w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23.MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

Ulica: 
Piotra Skargi
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
27.05 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 26.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Piłsudskiego - dz. nr 90/4

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego zabudowana jest budynkiem użytkowym, z poddaszem nieużytkowym oraz obiektami gospodarczymi w złym stanie. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 90/4 o powierzchni 0.1075 ha, obręb 28 NE, AM-58, księga wieczysta nr JG1J/00082653/8

 

Opis:

 

Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowo-mieszkalnej. Graniczy z pasem drogowym ulicy Piłsudskiego oraz wewnętrzną drogą stanowiącą dojazd do zaplecza nieruchomości położonych przy ul. Piłsudskiego i ul. Bankowej. W sąsiedzwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej.

Działka o płaskiej powierzchni, w części wykorzystywana jest jako teren do parkowania (tzw. dziki parking). Przy wschodniej granicy nieruchomości wydzielona jest działka nr 91 stanowiąca własność Skarbu Państwa i będąca w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej „EnergiaPro”, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa. Zgodnie z opinią koncernu energetycznego istnieje możliwość zmiany lokalizacji stacji w obrębie działki 90/4 bądź wbudowania jeje w projektowaną zabudowę.

 

Nieruchomość zlokalizowana w obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 decyzją z dnia 06.07.2012 r., chroniona przez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego, w którym ustalono strefę obserwacji archeologicznej.

Przed realizacją inwestycji należy uzyskać decyzję – pozwlenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust.1 pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Przy pracach ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Na usunięcie drzew i krzewów lub prace pielęgnacyjne należy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków.

 

Obciążenia:

Budynek użytkowy , w którym prowadzony jest bar „Koziołek”,objęty jest umową najm do marca 2019 roku. W związku z czym nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem licznych sieci energetycznych oraz linią telekomunikacyjną.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ulicy Piłsudskiego znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2MW,U,ZP,KS dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej i/lub tereny zieli urządzonej i/lub tereny obsługi kominikacji.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

Ulica: 
Piłsudskiego
58-500
Cena: 
99 000.00 pln
Cena m2: 
92.09 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 075 m2
Termin przetargu: 
18. Lipiec 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Sebastiana Klonowica 18.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 18.2017

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, wspólny przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 59,33 m2

Powierzchnia użytkowa: 80,14 m2

Rodzaj ogrzewania: c.o gazowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym i częściowo średnim stanie technicznym;

Zadłużenie: zaległość

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej do 40 m2 z możliwością wykupu.

Oferta ważna do dnia 31 maja  2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
3
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
3 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wincentego Pola 14.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 14.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 22,22 m2

Powierzchnia użytkowa: 49,47 m2

Rodzaj ogrzewania: ogrzewanie piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dostatecznym stanie technicznym;

Zadłużenie: zaległość

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej do 40 m2 z możliwością wykupu.

Oferta ważna do dnia 30 lipca 2018 r.

 
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Grunwaldzka - dz. 3/1 i 3/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 3/1 i 3/2 o łącznej powierzchni 0.1191 ha, obręb 28 NE, AM-5, księga wieczysta JG1J/00084692.

 

Opis:

Nieruchomość położona na obrzeżu strefy peryferyjnej miasta, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz pojedynczych obiektów usługowych i produkcyjno-gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.

Teren o kształcie zbliżonym do trójkąta, ograniczony od północy nasypem linii kolejowej, od południowego-wchodu czynnym rowem melioracyjnym, a od strony zachodniej nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

 

Obciążenia:

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci wodociągowej.

W księdze wieczystej prowadzonej m.in. dla działek nr 3/1 i 3/2 ujawnione są poniższe wpisy:

1) w dziale I-SP – uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziele III innej księgi wieczystej,
tj. nieodpłatne i bezterminowe prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 50 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 51;

2) w dziale III – ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu ustanowiona na działkach nr 6/4, 12/8, 12/4, 5/9, 4/11 i 49/4 na rzecz ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Wyżej opisane służebności ujawnione w księdze wieczystej JG1J/00084692/7 nie obciążają zbywanych działek.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 629/XLIX/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 października 2006 roku – w obszarze oznaczonym symbolami: 1) U,DG,MN,MW.1 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej i działalności gospodarczej i tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej; 2) U,DG.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej i działalności gospodarczej.

 

W przetargu ograniczonym na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości mogą wziąć udział wyłącznie:

1) właściciele nieruchomości położonej w granicach działki nr 4, obręb 28 NE, AM-5;

2) użytkownicy wieczyści działki nr 2, obręb 28 NE, AM-5, oraz właściciele budynku
nr 86 przy ulicy Grunwaldzkiej;

3) osoby legitymujące się oświadczeniem notarialnie poświadczonym gwarantującym uczestnikowi przetargu prawo przechodu i przejazdu do nieruchomości przez działkę nr 2 lub 4, które to działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

 

Ulica: 
Grunwaldzka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 191 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście