Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Kruszwicka - działka nr 162/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 162/2 o powierzchni 0.1602 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

 

Opis:

Działka położona na końcu istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Kruszwickiej. Działkę stanowi teren zielony porośnięty krzewami oraz samosiejkami drzew, położona na zboczu. Dojazd do działki wąską ulicą asfaltową (ul. Kruszwicka), która na odcinku graniczącym z z działką stanowi drogę gruntową. Działka położona z dala położona z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

PWiK "Wodnik" zapewniło o dostępie przedmiotowej działki do sieci kanalizacji wodnej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kruszwickiej.

Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

 

Obciążenia:

Działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 oraz działka nr 162/2 obciążone są przebiegiem napowietrznej linii elktroenergetycznej średniego napięcia. Na działce nr 162/3 znajduje się betonowy słup będący składnikiem sieci energetycznej. Na dzialce nr 152/6 znajdują się dwa słupy: jeden betonowy – rozkraczny, drugi -stalowy, kratowy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 602 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 13.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kruszwicka - działka nr 162/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 162/3 o powierzchni 0.1550 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

 

Opis:

Działka położona na końcu istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Kruszwickiej. Działkę stanowi teren zielony porośnięty krzewami oraz samosiejkami drzew, położona na zboczu. Dojazd do działki wąską ulicą asfaltową (ul. Kruszwicka), która na odcinku graniczącym z z działką stanowi drogę gruntową. Działka położona z dala położona z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

PWiK "Wodnik" zapewniło o dostępie przedmiotowej działki do sieci kanalizacji wodnej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kruszwickiej.

Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

 

Obciążenia:

Działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 oraz działka nr 162/2 obciążone są przebiegiem napowietrznej linii elktroenergetycznej średniego napięcia. Na działce nr 162/3 znajduje się betonowy słup będący składnikiem sieci energetycznej. Na dzialce nr 152/6 znajdują się dwa słupy: jeden betonowy – rozkraczny, drugi -stalowy, kratowy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 550 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 13.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kruszwicka - działka nr 153/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 153/3 o powierzchni 0.3697 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

Opis:
Nieruchomość położona na końcu ulicy Kruszwickiej, która na odcinku graniczącym z przedmiotowymi działkami jest wąską, bez możliwości minięcia się samochodów osobowych, „ślepą” drogą gruntową, bez chodników i oświetlenia.
Działka ze spadkiem do tyłu, co powoduje napływ wody opadowej na teren nieruchomości przy większych opadach atmosferycznych, na całości powierzchni porośnięte samosiejkami drzew. Najbliższe otoczenie charakteryzuje niski stopień urbanizacji – duże powierzchnie zadrzewione i zakrzaczone. Odległość do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej to ok. 600 m, natomiast odległość od centrum miasta to ok. 4 – 5 km.

Obciążenia:

 • Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia (nisko przebiegającej nad obszarem przedmiotowych nieruchomości).
 • Przez działkę przebiegają nieczynne sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu mogą ulec fizycznej likwidacji na koszt przyszłego właściciela nieruchomości. W przypadku fizycznej likwidacji przedmiotowych sieci w obrębie każdej działki należy zaślepić odgałęzienia sieci przy granicach nieruchomości. Ponadto zabrania się podłączania do tych sieci ścieków sanitarnych oraz deszczowych z nieruchomości.
 • Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w160. Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 m (po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronione jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągu.
 • W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098683/2 (dz. 153/3) ujawnione jest prawo odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz właściciela istniejących rurociągów sieci wodociągowej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
Z obszaru działki dostępne są tylko urządzenia infrastruktury wodociągowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się.

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Cena: 
93 000.00 pln
Cena m2: 
25.16 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 697 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kruszwicka - działka nr 153/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 153/2 o powierzchni 0.1753 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

Opis:
Nieruchomość położona na końcu ulicy Kruszwickiej, która na odcinku graniczącym z przedmiotowymi działkami jest wąską, bez możliwości minięcia się samochodów osobowych, „ślepą” drogą gruntową, bez chodników i oświetlenia.
Działka ze spadkiem do tyłu, co powoduje napływ wody opadowej na teren nieruchomości przy większych opadach atmosferycznych, na całości powierzchni porośnięte samosiejkami drzew. Najbliższe otoczenie charakteryzuje niski stopień urbanizacji – duże powierzchnie zadrzewione i zakrzaczone. Odległość do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej to ok. 600 m, natomiast odległość od centrum miasta to ok. 4 – 5 km.

Obciążenia:

  • Przez działkę przebiegają nieczynne sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu mogą ulec fizycznej likwidacji na koszt przyszłego właściciela nieruchomości. W przypadku fizycznej likwidacji przedmiotowych sieci w obrębie każdej działki należy zaślepić odgałęzienia sieci przy granicach nieruchomości. Ponadto zabrania się podłączania do tych sieci ścieków sanitarnych oraz deszczowych z nieruchomości.
  • Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w160. Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 m (po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronione jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągu.
  • W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098682/5 (dz. 153/2) ujawnione jest prawo odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz właściciela istniejących rurociągów sieci wodociągowej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o.
  • Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia (nisko przebiegającej nad obszarem przedmiotowych nieruchomości).

   

  Dostęp do infrastruktury technicznej:
  Z obszaru działki dostępne są tylko urządzenia infrastruktury wodociągowej.

  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Nie ustala się.

   

  Ulica: 
  Kruszwicka
  58-500
  Cena: 
  45 000.00 pln
  Cena m2: 
  25.67 pln/m2
  Zadłużenie: 
  Brak zadłużenia
  Powierzchnia gruntu: 
  1 753 m2
  Numer referencyjny: 
  #
  Uwagi cena: 
  Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
  Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
  Nie uwzględniaj

  ul. Kruszwicka - działka nr 153/1

  Dzielnica:

  Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 153/1 o powierzchni 0.1699 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

   

  Opis:

  Działka położona na końcu istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Kruszwickiej. Działkę stanowi teren zielony porośnięty krzewami oraz samosiejkami drzew, położona na zboczu. Dojazd do działki wąską ulicą asfaltową (ul. Kruszwicka), która na odcinku graniczącym z z działką stanowi drogę gruntową. Działka położona z dala położona z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

  PWiK "Wodnik" zapewniło o dostępie przedmiotowej działki do sieci kanalizacji wodnej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kruszwickiej.

  Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

   

  Obciążenia:

  - Działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 oraz działka nr 162/2 obciążone są przebiegiem napowietrznej linii elktroenergetycznej średniego napięcia. Na działce nr 162/3 znajduje się betonowy słup będący składnikiem sieci energetycznej. Na dzialce nr 152/6 znajdują się dwa słupy: jeden betonowy – rozkraczny, drugi -stalowy, kratowy.

  - Przez działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 przebiegają sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją PwiK "Wodnik", na tym odcinku są sieciami niueczynnymi i mogą ulec likwidacji. WGKiOŚ poinformował jednak, że pomimo tego, iż nie wydawał zgody na wpięcia tych sieci, nie można wyklucz nielegalnych wpięć. Dlatego do czasu przeprowadzenia przez ten Wydział inwentaryzacji przedmiotowych sieci pod kątem wykrycia ewentualnych nielegalnych wpięć, sieci te nie mogą ulec likwidacji

  - Przez działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 przebiega sieć kanalizacyjna w160. Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 ( po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronionr jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń przeprowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących niegatywnie wpłynąć na stan techniczny rurociągu. Do tut. Wydziału wpłynął wniosek "Wodnika" o ustanowienie na przemiotowcyh działkach służebności przesyłu, który jest w trakcie realizacji. Służebność ujawniona zostanie w dziale III księgi wieczystej.

   

  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

   

  Termin zagospodarowania nieruchomości:

  Nie ustala się.

   

  Ulica: 
  Kruszwicka
  58-500
  Zadłużenie: 
  Brak zadłużenia
  Powierzchnia gruntu: 
  1 699 m2
  Numer referencyjny: 
  #
  Uwagi cena: 
  SPRZEDANE
  Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
  Nie uwzględniaj

  ul. Kruszwicka - działka nr 152/7

  Dzielnica:

  Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 152/7 o powierzchni 0.1764 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

   

  Opis:

  Działka położona na końcu istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Kruszwickiej. Działkę stanowi teren zielony porośnięty krzewami oraz samosiejkami drzew, położona na zboczu. Dojazd do działki wąską ulicą asfaltową (ul. Kruszwicka), która na odcinku graniczącym z z działką stanowi drogę gruntową. Działka położona z dala położona z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

  PWiK "Wodnik" zapewniło o dostępie przedmiotowej działki do sieci kanalizacji wodnej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kruszwickiej.

  Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

   

  Obciążenia:

  - Działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 oraz działka nr 162/2 obciążone są przebiegiem napowietrznej linii elktroenergetycznej średniego napięcia. Na działce nr 162/3 znajduje się betonowy słup będący składnikiem sieci energetycznej. Na dzialce nr 152/6 znajdują się dwa słupy: jeden betonowy – rozkraczny, drugi -stalowy, kratowy.

  - Przez działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 przebiegają sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją PwiK "Wodnik", na tym odcinku są sieciami niueczynnymi i mogą ulec likwidacji. WGKiOŚ poinformował jednak, że pomimo tego, iż nie wydawał zgody na wpięcia tych sieci, nie można wyklucz nielegalnych wpięć. Dlatego do czasu przeprowadzenia przez ten Wydział inwentaryzacji przedmiotowych sieci pod kątem wykrycia ewentualnych nielegalnych wpięć, sieci te nie mogą ulec likwidacji

   

  - Przez działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 przebiega sieć kanalizacyjna w160. - Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 ( po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronionr jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń przeprowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących niegatywnie wpłynąć na stan techniczny rurociągu. Do tut. Wydziału wpłynął wniosek "Wodnika" o ustanowienie na przemiotowcyh działkach służebności przesyłu, który jest w trakcie realizacji. Służebność ujawniona zostanie w dziale III księgi wieczystej.

   

  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

   

  Termin zagospodarowania nieruchomości:

  Nie ustala się.

   

  Ulica: 
  Kruszwicka
  58-500
  Zadłużenie: 
  Brak zadłużenia
  Powierzchnia gruntu: 
  1 764 m2
  Numer referencyjny: 
  #
  Uwagi cena: 
  Sprzedane - 16.12.2016 r.
  Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
  Nie uwzględniaj

  ul. Kruszwicka - działka nr 152/6

  Dzielnica:

  Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 152/6 o powierzchni 0.2059 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

  Opis:
  Nieruchomość położona na końcu ulicy Kruszwickiej, która na odcinku graniczącym z przedmiotowymi działkami jest wąską, bez możliwości minięcia się samochodów osobowych, „ślepą” drogą gruntową, bez chodników i oświetlenia.
  Działka ze spadkiem do tyłu, co powoduje napływ wody opadowej na teren nieruchomości przy większych opadach atmosferycznych, na całości powierzchni porośnięte samosiejkami drzew. Najbliższe otoczenie charakteryzuje niski stopień urbanizacji – duże powierzchnie zadrzewione i zakrzaczone. Odległość do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej to ok. 600 m, natomiast odległość od centrum miasta to ok. 4 – 5 km.

  Obciążenia:

  • Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia (nisko przebiegającej nad obszarem przedmiotowych nieruchomości).
  • Przez działkę przebiegają nieczynne sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu mogą ulec fizycznej likwidacji na koszt przyszłego właściciela nieruchomości. W przypadku fizycznej likwidacji przedmiotowych sieci w obrębie każdej działki należy zaślepić odgałęzienia sieci przy granicach nieruchomości. Ponadto zabrania się podłączania do tych sieci ścieków sanitarnych oraz deszczowych z nieruchomości.
  • Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w160. Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 m (po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronione jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągu
  • W związku z powyższym w dziale III ksiąg wieczystych nr JG1J/00098679/1 (dz. 152/6) ujawnione jest prawo odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz właściciela istniejących rurociągów sieci wodociągowej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o.
  • Na działce znajdują się dwa słupy podtrzymujące napowietrzne linie energetyczne.

  Dostęp do infrastruktury technicznej:
  Z obszaru działki dostępne są tylko urządzenia infrastruktury wodociągowej.

  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Nie ustala się.

   

  Ulica: 
  Kruszwicka
  58-500
  Cena: 
  53 000.00 pln
  Cena m2: 
  25.74 pln/m2
  Zadłużenie: 
  Brak zadłużenia
  Powierzchnia gruntu: 
  2 059 m2
  Numer referencyjny: 
  #
  Uwagi cena: 
  Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
  Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
  Nie uwzględniaj

  ul. Kruszwicka - działka nr 152/4

  Dzielnica:

  Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 152/4 o powierzchni 0.2324 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

   

  Opis:

  Działka położona na końcu istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Kruszwickiej. Działkę stanowi teren zielony porośnięty krzewami oraz samosiejkami drzew, położona na zboczu. Dojazd do działki wąską ulicą asfaltową (ul. Kruszwicka), która na odcinku graniczącym z z działką stanowi drogę gruntową. Działka położona z dala położona z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

  PWiK "Wodnik" zapewniło o dostępie przedmiotowej działki do sieci kanalizacji wodnej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kruszwickiej.

  Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

   

  Obciążenia:

  - Działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 oraz działka nr 162/2 obciążone są przebiegiem napowietrznej linii elktroenergetycznej średniego napięcia. Na działce nr 162/3 znajduje się betonowy słup będący składnikiem sieci energetycznej. Na dzialce nr 152/6 znajdują się dwa słupy: jeden betonowy – rozkraczny, drugi -stalowy, kratowy.

  - Przez działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 przebiegają sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją PwiK "Wodnik", na tym odcinku są sieciami niueczynnymi i mogą ulec likwidacji. WGKiOŚ poinformował jednak, że pomimo tego, iż nie wydawał zgody na wpięcia tych sieci, nie można wyklucz nielegalnych wpięć. Dlatego do czasu przeprowadzenia przez ten Wydział inwentaryzacji przedmiotowych sieci pod kątem wykrycia ewentualnych nielegalnych wpięć, sieci te nie mogą ulec likwidacji

  - Przez działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 przebiega sieć kanalizacyjna w160. Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 ( po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronionr jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń przeprowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących niegatywnie wpłynąć na stan techniczny rurociągu. Do tut. Wydziału wpłynął wniosek "Wodnika" o ustanowienie na przemiotowcyh działkach służebności przesyłu, który jest w trakcie realizacji. Służebność ujawniona zostanie w dziale III księgi wieczystej.

   

  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN1 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

   

  Termin zagospodarowania nieruchomości:

  Nie ustala się.

   

  Ulica: 
  Kruszwicka
  58-500
  Zadłużenie: 
  Brak zadłużenia
  Powierzchnia gruntu: 
  2 324 m2
  Numer referencyjny: 
  #
  Uwagi cena: 
  SPRZEDANE 07.03.2018r.
  Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
  Nie uwzględniaj

  Józefa Chełmońskiego 17.2016

  Rodzaj oferty:

  Dzielnica:

  OPIS LOKALU

  Numer oferty: 17.2016

  Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia z wydzielona łazienka i wc, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

  Powierzchnia mieszkalna: 59,00 m2

  Powierzchnia użytkowa: 72,20 m2

  Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie etażowe na paliwo stałe;

  Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w zadawalającym stanie technicznym, mieszkanie do remontu.

  Zadłużenie: brak

   ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, położony na parterze nieruchomości 

  Oferta ważna do dnia 31 lipca 2018 r.

   

  Informacje na temat zamiany mieszkań

  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 9A lub pod numerem telefonu: 75 75 46 337.

  Ulica: 
  Józefa Chełmońskiego
  58-500
  Zadłużenie: 
  Brak zadłużenia
  Numer referencyjny: 
  #
  Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
  Nie uwzględniaj

  Lokal mieszkalny nr 4 położony w buydynku przy ul. Wolności 36

  Rodzaj oferty:

  Dzielnica:

  Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy Wolności 36 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,30 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej 29,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch piwnic i w.c. o łącznej powierzchni wynoszącej 9,00 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 493 i nr 494 o łącznej powierzchni 0.0787 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM -4 – wynosi 7,45%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00028408/0

   

  Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39, pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskie podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i bogaty wystrój elewacji (obramienia okien, gzymsy, dekoracje sztukatorskie, nadokienniki, gzyms konsolowy, balustradę przy schodach wejściowych, werandy), kształt otworów okiennych i drzwiowych, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa,. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków ( wykluczony podział międzyszybowy).

   

  Przeznaczenie nieruchomości:

  Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 38.MW,U, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tereny usług komercyjnych

   

  Ulica: 
  Wolności 36
  58-500
  Zadłużenie: 
  Brak zadłużenia
  Powierzchnia gruntu: 
  787 m2
  Numer referencyjny: 
  #
  Powierzchnia użytkowa: 
  29.30 m2
  Uwagi cena: 
  SPRZEDANE - 07.09.2016 r.
  Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
  Nie uwzględniaj

  Strony

  Subscribe to RSS - Śródmieście