Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Józefa Chełmońskiego 17.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 17.2016

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia z wydzielona łazienka i wc, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 59,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 72,20 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie etażowe na paliwo stałe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w zadawalającym stanie technicznym, mieszkanie do remontu.

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, położony na parterze nieruchomości 

Oferta ważna do dnia 31 lipca 2018 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 9A lub pod numerem telefonu: 75 75 46 337.

Ulica: 
Józefa Chełmońskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w buydynku przy ul. Wolności 36

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy Wolności 36 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,30 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej 29,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch piwnic i w.c. o łącznej powierzchni wynoszącej 9,00 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 493 i nr 494 o łącznej powierzchni 0.0787 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM -4 – wynosi 7,45%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00028408/0

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39, pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskie podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i bogaty wystrój elewacji (obramienia okien, gzymsy, dekoracje sztukatorskie, nadokienniki, gzyms konsolowy, balustradę przy schodach wejściowych, werandy), kształt otworów okiennych i drzwiowych, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa,. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków ( wykluczony podział międzyszybowy).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 38.MW,U, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tereny usług komercyjnych

 

Ulica: 
Wolności 36
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
787 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
29.30 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 07.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w buydynku przy ul. Wolności 36

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy Wolności 36 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 77,90 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 44,70 m2oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy, pomieszczenia gospodarczego i strychu o łącznej powierzchni wynoszącej 33,20 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 493 i nr 494 o łącznej powierzchni 0.0787 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM -4 – wynosi 15,15%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00028408/0

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39, pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskie podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i bogaty wystrój elewacji (obramienia okien, gzymsy, dekoracje sztukatorskie, nadokienniki, gzyms konsolowy, balustradę przy schodach wejściowych, werandy), kształt otworów okiennych i drzwiowych, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa,. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków ( wykluczony podział międzyszybowy).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 38.MW,U, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tereny usług komercyjnych

 

Ulica: 
Wolności 36
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
787 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
44.70 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 07.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Krakowska - dz. nr 145

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 145 o powierzchni 1.2482 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072192/5

 

Opis:

Nieruchomość położona we wschodniej części miasta, na terenie nowo realizowanego osiedla mieszkaniowego, pomiędzy ulicami Krakowską a Nowowiejską. Zlokalizowana około dwóch kilometrów od centrum miasta. Osiedle składa się z kilkudziesięciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i na cele wewnętrznych dróg dojazdowych.

Dojazd możliwy poprzez zjadz z ulicy Krakowskiej na drogę gruntową (działka nr 32) i dalej poprzez działkę nr 97, określoną w rejestrze gruntów jako użytek drogowy – ulica Berlińska – droga nieurządzona. Miejski Zarząd Dróg i Mostów wstępnie pozytywnie zaopiniował możliwość wykonania zjazdu indywidualnego od strony ulicy Krakowskiej tj. Z działki nr 30/2 i 31/10. Teren działki nieurządzony, porośnięty zielenią.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej zlokaliwoanej w pasach drogowych ulic.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej-Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 47MU, dla którego jakoprzeznaczenie ustalono tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami; preferowane usługi: handel, gastronomia, rzemiosło usługowe nieuciążliwe (ewentualna uciążliwość zamykająca się w granicach własnego terenu); usługi można realizować jako wbudowane, dobudowane lub wolnostojące.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
12 482 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Krakowska - dz. nr 8/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 8/3 o powierzchni 0.3290 ha, obręb 34, AM-3, księga wieczysta JG1J/00072282/3.

 

Opis:

Nieruchomość położona we wschodniej części miasta, na terenie nowo realizowanego osiedla mieszkaniowego, pomiędzy ulicami Krakowską a Nowowiejską. Zlokalizowana około dwóch kilometrów od centrum miasta. Osiedle składa się z kilkudziesięciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i na cele wewnętrznych dróg dojazdowych.

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów liściastych. Niewielka część powierzchni gruntu zajmuje granitowa wychodnia skalna. Działka o regularnym kształcie, posiadająca niepełne uzbrojenie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna). Na działce brak jest energii elektrycznej i gazu. Teren z dojazdem drogą gruntową.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów pozytywnie zaopiniował możliwość obsługi komunikacyjnej nieruchomości od strony działki nr 32.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej-Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 46U, przeznaczonym pod usługi komercyjne i publiczne: preferowane usługi komercyjne: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i inne komercyjne z możliwością lokalizowania usług publicznych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 290 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Jana Matejki 8.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 8.2016

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, wspólny przedpokój i  łazienka z w-c ;

Powierzchnia mieszkalna: 21,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 44,60 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w średnim stanie technicznym, wymaga remontu.

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL: samodzielny  lokal mieszkalny podobnej powierzchni użytkowej, położony na parterze nieruchomości w centrum miasta.

Oferta ważna do dnia 31 maja 2018 r.

Ulica: 
Jana Matejki
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Al. Jana Pawła II - dz. 21/8

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy Alei Jana Pawła II stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Jelenia Góra, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, oznaczonych geodezyjnie jako część dz. nr 21/8 o pow. użytkowej 214,87 m2, obręb 60, AM-4, KW nr JG1J/00029976/9, na okres 3 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Część nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia jest zabudowana obiektami użytkowymi z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe, magazynowe i inne.

Minimalny , wywoławczy czynsz dzierżawny netto będzie wynosił:

1) Przez pierwsze sześć miesięcy dzierżawy – na tym etapie prowadzenia prac remontowych miesięczny, ,minimalny czynsz dzierżawny będzie wynosił:

- 518,91 zł netto – w przypadku powierzchni garażowej;

- 1449,97 zł netto – w przypadku powierzchni usługowej.

W okresie tym przewidziane jest przygotowanie obiektu do użytkowania poprzez wykonanie wszelkich prac remontowo – adaptacyjnych.

2) Po sześciu miesiącach dzierżawy, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie:

- 1037,83 zł netto – w przypadku powierzchni garażowej;

- 2899,94 zł netto – w przypadku powierzchni usługowej.

 

Poniesione przez Dzierżawcę nakłady finansowe nie podlegają zwrotowi.

Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Aktualizacja opłat dzierżawnych dokonuje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na podstawie wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń, a do czasu ich ogłoszenia, na podstawie wskaźników cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Miesięczne opłaty dzierżawne wnoszone będą na rzecz Wydzierżawiającego do 10 dnia każdego miesiąca.

 

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
215 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Groszowa 12.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

 

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 12.2016

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 15,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 31,30 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie gazowe - indywidualne

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny własnościowy w stanie technicznym dobrym, po remoncie wykonanym w 2013 roku.

Zadłużenie:brak

 

ZAMIANA NA LOKAL;  lokal mieszkalny o większej  powierzchni mieszkalnej, składający się z 2 lub 3 pokoi, deklarowana spłata zadłuzenia do 20000 zł.

 Oferta ważna do dnia 30 kwietnia 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 pietro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 76

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 76 o powierzchni 0.2867 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072249/0.

 

Opis:

Działki położone na terenie nowo realizowanego osiedla mieszkaniowego leżącego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską. Teren osiedla położony w odległości ok. 2 km od centrum miasta, w sąsiedztwie Alei Solidarności – obwodnicy miasta łączącej ulicę Sudecką z ulicą Wincentego Pola. Na części sprywatyzowanych działek w okresie ostatnich kilku lat rozpoczęto realizację zabudowy. Niektóre z budynków są już zamieszkałe. Część dróg dojazdowych na terenie osiedla utwardzono kamiennym tłuczniem. Teren osiedla wyposażony jest w energię elektryczną, wodę, gaz i kanalizację sanitarną. Brak kanalizacji deszczowej.

Działka położona jest w środkowej części osiedla z bezpośrednim dostępem do wody i kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie brak gazu i energii elektrycznej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 60U, na którym preferuje się usługi komercyjne (usługi, handlu, rzemiosła, gastronomii).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Nowowiejska/Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 867 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 73

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 73 o powierzchni 0.0726 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072252/4.

 

Opis:

Działki położone na terenie nowo realizowanego osiedla mieszkaniowego leżącego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską. Teren osiedla położony w odległości ok. 2 km od centrum miasta, w sąsiedztwie Alei Solidarności – obwodnicy miasta łączącej ulicę Sudecką z ulicą Wincentego Pola. Na części sprywatyzowanych działek w okresie ostatnich kilku lat rozpoczęto realizację zabudowy. Niektóre z budynków są już zamieszkałe. Część dróg dojazdowych na terenie osiedla utwardzono kamiennym tłuczniem. Teren osiedla wyposażony jest w energię elektryczną, wodę, gaz i kanalizację sanitarną. Brak kanalizacji deszczowej.

Działka położona jest w środkowej części osiedla z bezpośrednim dostępem do wody i kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie brak gazu i energii elektrycznej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 62M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Nowowiejska/Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
726 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 18.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście