Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Droga Mleczna 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Droga Mleczna 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 48,10 m2, składa się z dwóh pokoi kuchni i przedpokoju.. W.c. znajduje się w przedpokoju. Lokal położony I piętrze budynku. Działka nr 229/2 o powierzchni 0.0122 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-2, KW nr JG1J/00056118/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 33,33%.

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Droga Mleczna 2 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 8 MN,U - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Ulica: 
Droga Mleczna 2
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
48.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.12.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Jasna 25.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 25.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka  z wc w lokalu,

Powierzchnia mieszkalna: 26,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 45,80 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej,  z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 oferta ważna do dnia 31.08.2018

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki 

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
piętro 1
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Głowackiego 30.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

 

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 30.2017

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu,

Powierzchnia mieszkalna: 20 m2

Powierzchnia użytkowa: 32,80 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie:brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 2 pokoi, z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem; w pobliżu ulicy Bartosza Głowackiego.

 Oferta ważna do dnia 31.08.2018

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
4
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
czwarte
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Urocza 24.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

 

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 24.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu.

Powierzchnia mieszkalna: 23,30 m2

Powierzchnia użytkowa:  39,60 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym zadawalajacym, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie: występuje

 

ZAMIANA NA LOKAL; Lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 3-4 pokoi, z łazienką w lokalu; Deklarowana spłata zadłużenia do 1500 zł.

 Oferta ważna do dnia 31.08.2018

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Mickiewicza 9, 11, 11A - dz. nr 19/8

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11A. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 19/8 o powierzchni 0.3197 ha, obręb 28NE, AM-57, księga wieczysta nr JG1J/00079134/0.

W granicach działki zlokalizowane są:

- dwukondygnacyjny budynek niemieszkalny nr 9 bezpodpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,

- dwukondygnacyjny budynek mieszkalny nr 11 wraz z przybudówką, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,

- jednokondygnacyjny budynk mieszkalny nr 11a, częściowo podpiwniczony,

- cztery budynki niemieszkalne (o funkcji garażowej i gospodarczej),

- inne nietrwałe obiekty posadowione w granicach działki nr 19/8, które nie są ujawnione na mapue ewidencji gruntów i bdynków.

Stan techniczny budynków posadowionych w granicach wyżej opisanej działki jest bardzo zły. Obiekty wykazują rozległe zniszczenia, również elementów konstrukcyjnych tj. ściany, stropy, schody i dachy.

 

Nieruchomość położona jest na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 decyzją z dnia 06.07.2012r.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Aresztu Śledczego. W odległości około 100 m znajduje się dyskont spożywczy BIEDRONKA, natomiast w odległości około 500 m usytuowany jest Plac Ratuszowy wyznaczony przez kamienice, pośrodku którego stoi ratusz z siedzibą Urzędu Miasta, dalej ciągi handlowe ulic Konopnickiej i 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się z drogi publicznej Adama Mickiewicza, a następnie przez działkę nr 20/12, stanowiącą własność Gminy Jelenia Góra, zlokalizowaną pomiędzy budynkami nr: 7 i 13 przy ul. Mickiewicza.

 

Obciążenia:

- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, wodnej, energetycznej niskiego i wysokiego napięcia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z kanałami, telefonicznej ze studzienkami. Od strony północnej nieruchomości urządzone jest ogrodzenie, które w części nie przebiega po prawnych granicach działki,

- od strony południowej, na działce nr 19/8 urządzone jest ogrodzenie – częściowo z płyt betonowych, częściowo z metalowej siatki, które wygradza część nieruchomości zagospodarowaną przez mieszkańców sąsiednich budynków jako ogródki przydomowe wraz z urządzeniami, takimi jak: drewniane szopy i altany, dodatkowe ogrodzenia z metalowej siatki na stalowych słupkach. W tej części nieruchomości znajdują się również nasadzenia drzew i krzewów owocowych,

- obsługa komunikacyjna sąsiedniej nieruchomości, stanowiącej obecnie własność Gminy, położonej w granicach działki nr 19/7 przy ul. Adama Mickiewicza 9a odbywa się przez działkę nr 19/8, nabywca nieruchomości przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11a ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu – w oznaczonym na mapie zakresie – na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 19/7,

- jeden z obiektów niemieszkalnych (numer ewidencyjny budynku 547g) usytuowany jest częściowo poza granicami nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, a mianowicie w granicach działki nr 21 przy ul. Adama Mickiewicza 15. W związku z tym wszelkie czynności związane z rozbiórką przedmiotowego obiektu – w tym wejście na grunt stanowiący działkę nr 21 – nabywca winien uzgadniać z posiadaczem nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 15.

- budynku niemieszkalnym (numer ewidencyjny budynku 546i) znajduje się garaż, który objęty jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony od dnia 01.01.1994 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze. Nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z wyżej powołanej umowy obciążającej garaż zlokalizowany w tym budynku.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą Nr 224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2016 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem 1MW,U,ZP,KS dla którego jak przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej i/lub tereny zieleni urządzonej i/lub tereny obsługi komunikacji. Przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego ustala strefę obserwacji archeologicznej „OW”, tożsamą z granicą obszaru objętego tym planem.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

 

 

Ulica: 
Mickiewicza
58-500
Cena: 
138 000.00 pln
Cena m2: 
43.17 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 197 m2
Termin przetargu: 
7. Marzec 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 47

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 47 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 30,10 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 261/1 o powierzchni 0.0299 ha – obręb 33, AM-6 – wynosi 5,44%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00026302/3.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U 1 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
30.10 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Wincentego Pola 7

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Wincentego Pola 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 59,49 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z dwóch sal sprzedaży i dwóch zapleczy. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 165/2 o powierzchni 0.0665ha – obręb 28NE, AM-3 – wynosi 7,22%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00065424/9.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część pólnocna w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przenzaczenie uzupełniające to usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym.

 

Ulica: 
Wincentego Pola
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
59.49 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Wolności 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Wolności 4 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 94,93 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju i spiżarki o powierzchni użytkowej wynoszącej 79,81 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni wynoszącej 15,12 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr441/3 o powierzchni 0.0134 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW nr JG1J/00061123/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 21,01%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Wolności 4 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia – część zachodnia znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 17MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

 

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
79.81 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Wolności 253

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Wolności 253 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 109,18 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, werandy, łazienki i w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 99,96 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. komórki o powierzchni wynoszącej 9,22 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 16 o powierzchni 0.0899 ha – obręb Cieplice-VII, AM-5, KW nr JG1J/00096740/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 9,38%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW 1 - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
99.96 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 127,40 m2, składa się z czterech pokoi, dwóchkuchni, dwóch przedpokoi, łazienki z w.c., łazienki i w.c.Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr85/14o powierzchni 0.0332 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00028415/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 12,59%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 2 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
127.40 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście