Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Poznańska 3.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 3.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój wspólny, łazienka  i wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 42,30 m2

Powierzchnia użytkowa: 55,80 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, urządzenia sprawne, ogrzewanie piecowe, ciepła woda z bojlera el. 

Zadłużenie:brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o  powierzchni użytkowej do 70 m kw. z możliwością wykupu,  z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta ważna do dnia 28 lutego 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Bartka Zwycięzcy 10 - działka nr 25

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Bartka Zwycięzcy wolnostojącym, podpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej, w granicach działki nr 25 powierzchni 0. 0527 ha, obręb 33, AM-1 KW JG1J/00031637/8

 

Budynek przy ul. Bartka Zwycięzcy 10 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r., co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu zgodnie z ustawą prawo budowlane wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Zalecenia konserwatorskie: zachować bryłę i rzut budynku, formę wielospadowego dachu, materiał pokrycia, zachować układ i wystrój elewacji, w tym drewniany ganek. Przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej. Obszar nieruchomości podlega ochronie archeologicznej. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, natomiast w trybie ratowniczych badań archeologicznych dokumentować odkrywane obiekty i nawarstwienia historyczne.

 

Opis: 

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ul. Bartka Zwycięzcy, która to ulica łączy się bezpośrednio z ulicą Jana Kochanowskiego i aleją Wojska Polskiego, jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Jeleniej Góry. Nieruchomość charakteryzuje się bliskim dostępem do centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią obiekty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze oraz zabudowa mieszkalna wielorodzinna z wbudowanymi w parterach usługami. Nieruchomość posiada dobry dostęp do przystanków miejskiej komunikacji autobusowej.

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej ze studzienką i słupem. W granicach działki nr 25 znajduje się kanał oraz rosną pojedyncze drzewa i krzewy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW, ma którym preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Bartka Zwycięzcy
58-500
Cena: 
355 000.00 pln
Cena m2: 
673.62 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
527 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 w bundynku przy ul. Rodzinnej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Rodzinnej 5w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 33,50 m2, składa się z dwóchpokoi, przedpokoju, kuchni, schowka i w.c.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr43o powierzchni 0.0208 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-1, KW nr JG1J/00033930/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 10,22%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji , pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji – budopwlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Rodzinnej 5 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Rodzinna 5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
33.50 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8a,8b w bundynku przy ul. Pocztowej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8a/8b położony w budynku przy ul. Pocztowa 5w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 170,50 m2, składa się z pięciupokoi, przedpokoju, dwóch kuchni, spiżarni, w.c. i łazienkio powierzchni użytkowej 149,90 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy o powierzchni11,40 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr42/3o powierzchni 0.0309 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00022521/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 15,25%.

 

Budynek przy ul. Józefa Piłsudskiego 11. ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Pocztowej 5 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Pocztowa 5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
149.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 16.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Piłsudskiego 36

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 81,87 m2, składa się z trzechpokoi, przedpokoju, łazienki z w.c.i kuchni o powierzchni użytkowej 70,47 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni11,40 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr85/7o powierzchni 0.0290 ha – obręb 28NE, AM-58, KW nr JG1J/00043988/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 9,72%.

 

Budynek przy ul. Józefa Piłsudskiego 11. ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Osiedle Robotnicze 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Piłsudskiego 36
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
70.47 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 9 w bundynku przy ul. Osiedle Robotnicze 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Osiedle Robotnicze 28w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 44,40 m2, składa się z pokoju, przedpokoju, łazienki z w.c., garderobyikuchni o powierzchni użytkowej 43,80 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. Piwnicy o powierzchni0,60 m2. Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr85/3o powierzchni 0.0305 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-1, KW nr JG1J/00052859/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 10,65%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji , pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji – budopwlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Osiedle Robotnicze 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 28
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
43.80 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 w bundynku przy ul. Groszowej 37

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Groszowej 37w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 50,20 m2, składa się z dwóch pokoi ikuchni o powierzchni użytkowej 43,20 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy, komórki i w.c. o łącznej powierzchni7,00 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr455/3 i 455/5o łącznej powierzchni 0.0941 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00059245/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 13,93%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji , pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji – budopwlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Groszowej 37 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 36MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

Ulica: 
Groszowa 37
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
43.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 w bundynku przy ul. 1 Maja 36

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. 1 Maja 36w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 66,50 m2, składa się z dwóch pokoi ikuchni. W.c. wspólne na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku.Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr13/2o powierzchni 0.0800 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00024440/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 3,05%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.))

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 36 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
1 maja 36
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
66.50 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 25.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 10 w bundynku przy ul. 1 Maja 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. 1 Maja 28w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 54,53 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni iw.c.Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr11/1o powierzchni 0.0800 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00024440/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 3,05%.

 

Budynek dawnej Poczty Głównej, następnie kamienica, obecnie mieszkalno- usługowy wraz z wew. dziedzińcem wpisany do rejestru zabytków pod nr 476/A/05 decyzją z dnia 01.02.2005 r. i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 1446 ze zm.). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu, montaż reklam (w tym lokalu użytkowym nr 6u) wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków uzyskaną w przetargu cenę lokalu oraz I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obniża się o 50% (na podstawie przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

 

 

Ulica: 
1 Maja 28
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
54.53 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 w bundynku przy ul. 1 Maja 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. 1 Maja 28w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 63,60 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki zw.c. i spiżarni.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr11/1o powierzchni 0.0800 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00024440/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 3,55%.

 

Budynek dawnej Poczty Głównej, następnie kamienica, obecnie mieszkalno- usługowy wraz z wew. dziedzińcem wpisany do rejestru zabytków pod nr 476/A/05 decyzją z dnia 01.02.2005 r. i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 1446 ze zm.). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu, montaż reklam (w tym lokalu użytkowym nr 6u) wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków uzyskaną w przetargu cenę lokalu oraz I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obniża się o 50% (na podstawie przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

 

 

Ulica: 
1 Maja 28
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
63.60 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście