Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Wolności 80

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Wolności 80w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 95,73 m2, składa się z dwóchpokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.o powierzchni użytkowej wynoszącej 68,11 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Dwóch pomieszczeń gospodarczycho powierzchni wynoszącej 27,62, m2.Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działki nr778/1 i 772/2 o łącznej powierzchni 0.01371 ha – obręb Jelenia Góra 3, AM-10, KW nr JG1J/00096977/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 20,20%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW - określonym jako tereny, dla których przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

 

 

 

Ulica: 
Wolności 80
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
68.11 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 63

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 63w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 108,57 m2, składa się z trzechpokoi, kuchni, dwóchprzedpokoi, łazienki i w.c.o powierzchni użytkowej wynoszącej 89,90 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicyo powierzchni wynoszącej 18,67 m2.Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr170/5o powierzchni 0.0551 ha – obręb 32, AM-2, KW nr JG1J/00093201/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 11,64%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Obciążenie:

W dziale III KW ujawniona jest służebność: nieodpłatna i ograniczona czasowo to jest do czasu sprywatyzowania nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 63 przy Al. Wojska Polskiego, stanowiącej działkę nr 170/5 objętej KW nr JG1J/00093201/5 i nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 65 przy Al. Wojska Polskiego objętej kw nr JG1J/00093684/4, służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 170/5 położoną przy Al. Wojska Polskiego 63 bez możliwości postoju. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jelenia Góra warunki ewentualnej odpłatności oraz dalsze zasady korzystania ze służebności ustalone zostaną przez przyszłych współwłaścieli sprywatyzowanych nieruchomości. Zakres służebności to jest pas gruntu o pow. około 63m2 po którym wykonywana będzie służebność, gwarantująca dostęp do działki 170/6 bez możliwości postoju, na zaplecze budynku przy Al. Wojska Polskiego w formie przechodu i przejazdu określa załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1782.2014.VI z dnia 17.04.2014r. karta nr 5 w KW JG1J/00094806/3.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 63
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
89.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 25

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 25w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 85,80 m2, składa się z dwóchpokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju o powierzchni użytkowej74,70 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 11,10 m2.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr205/15o powierzchni 0.0717 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00045260/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 5,47%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 25
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
74.70 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3A położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 23

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3A położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 23w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 106,80 m2, składa się z trzechpokoi, dwóch kuchni, przedpokoju dwóch łazienek i w.c. o powierzchni użytkowej99,90 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i komórki o powierzchni wynoszącej 6,90 m2.Lokal położony jest na II pętrze budynku. Działka nr205/16o powierzchni 0.0509 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00045261/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 20,75%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 23
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
99.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4A położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4a położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 4w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 29,48 m2, składa się z pokoju, kuchni i w.c. o powierzchni użytkowej20,65 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 8,83 m2.Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr85/2o powierzchni 0.0225 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00025663/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 3,59%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 4 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 4
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
20.65 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 4w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 37,03 m2, składa się z pokoju, kuchni i w.c. o powierzchni użytkowej28,99 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 8,04 m2.Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr85/2o powierzchni 0.0225 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00025663/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 4,51%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 4 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 4
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
28.99 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy U-3 położony w budynku nr 38OF przy ul. 1 Maja 38-38OF

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U-3 położony w budynku nr 38OFprzy ulicy 1 Maja 38-38OFw Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 59,27m2, składa się z dwóchpomieszczeń usługowych, komunikacji, pomieszczenia biurowego, socjalnego i w.c. z przedsionkiem.Lokal położony jest na parterze bud ynku. Działki nr13/6 i 13/15 o łącznej powierzchni 0.0409 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00052885/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,45%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.))

 

Uprawnienie:

W dziale I Sp KW nr JG1J/00052885/4 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: bezterminowe i nieodpłatne prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 13/13.

 

Obciążenie:

W dziale III KW nr JG1J/00052885/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i bezterminowa służebność przejścia i przejazdu przez działkę nr 13/15 o pow. 0,0062ha na rzecz każdoczesnego właściciela, bądź użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja stanowiącej działkę gruntu nr 13/16 o pow. 0,1181ha.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 38 -38OF znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

 

Ulica: 
1 Maja 38
58-500
Cena: 
20 600.00 pln
Cena m2: 
347.56 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
14. Grudzień 2017
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
59.27 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy U-2 położony w budynku nr 38OF przy ul. 1 Maja 38-38OF

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U-2 położony w budynku nr 38OFprzy ulicy 1 Maja 38-38OFw Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 30,91 m2, składa się z dwóchpomieszczeń usługowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 29,12 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. w.c.o powierzchni wynoszącej 1,79 m2.Lokal położony jest na parterze budynku. Działki nr13/6 i 13/15 o łącznej powierzchni 0.0409 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00052885/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,45%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.))

 

Uprawnienie:

W dziale I Sp KW nr JG1J/00052885/4 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: bezterminowe i nieodpłatne prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 13/13.

 

Obciążenie:

W dziale III KW nr JG1J/00052885/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i bezterminowa służebność przejścia i przejazdu przez działkę nr 13/15 o pow. 0,0062ha na rzecz każdoczesnego właściciela, bądź użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja stanowiącej działkę gruntu nr 13/16 o pow. 0,1181ha.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 38-38OF znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
1 Maja 38OF
58-500
Cena: 
63 500.00 pln
Cena m2: 
2 180.63 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
14. Grudzień 2017
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
29.12 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Drzymały 12

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Michała Drzymały 12w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 80,50 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr117 o powierzchni 0.0248 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM-1, KW nr JG1J/00034839/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 11,60%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Śródmieścia- cześć północna w Jeleniej Górze nieruchomość przy ul. Michała Drzymały nr 12 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW/U –określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z nieuciążliwymi usługami jako przeznaczeniem uzupełniającym.

 

 

 

Ulica: 
Drzymały 12
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
80.50 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Wyczółkowskiego 9

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 9w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 31,87 m2, składa się z jednego pokoi , kuchni i wc na półpiętrze o powierzchni użytkowej 30,82 m2oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni wynoszącej 1,05 m2. Lokal położony jest na IV piętrze budynku. Działka nr 122/12 o powierzchni 0.0192 ha – obręb 40, AM-1, KW nr JG1J/00037394/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 4,89%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Leona Wyczółkowskiego nr 9 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP- określonym jako tereny na, których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.

 

 

 

Ulica: 
Wyczółkowskiego 9
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
30.82 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście