Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Grabowskiego 6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Józefa Grabowskiego 6w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 90,70 m2, składa się z trzech pokoi , kuchni, wc, korytarza i przedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 58,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. pomieszczenia gospodarczego, poddasza i dwóch piwnic o łącznej powierzchni wynoszącej 31,90 m2. Lokal położony jest na III piętrze/poddaszu budynku. Działki nr38/3 i nr 38/4 o powierzchni 0.0540 ha – obręb 28 NE, AM-57, KW nr JG1J/00052886/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 19,90%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Obciążenie:

W dziale III księgi wieczystej ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe tj. bezpłatna służebność polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. 38/3 i 38/4 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 36/7.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne) w Jeleniej Górze i Cieplicach, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.:preferuje się różne nieuciążliwe usługi- głównie o charakterze centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

 

 

Ulica: 
Grabowskiego 6
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
58.80 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1a położony w budynku przy ul. Matejki 14

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1a położony w budynku przy ulicy Jana Matejki 14w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 40,50 m2, składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z w.c. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr46/9 o powierzchni 0.0296 ha – obręb 28 NE, AM-57, KW nr JG1J/00030775/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 4,99%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne) w Jeleniej Górze i Cieplicach, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.:preferuje się różne nieuciążliwe usługi- głównie o charakterze centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

 

 

Ulica: 
Matejki 14
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
40.50 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Teatralnej 14

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Tetralna 14w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 24,90 m2, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 17,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. wc i piwnicy o łącznej powierzchni wynoszącej 7,80 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 56/33 o powierzchni 0.0422 ha – obręb 28 NE, AM-57, KW nr JG1J/00048966/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 7,11%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne) w Jeleniej Górze i Cieplicach, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.:preferuje się różne nieuciążliwe usługi- głównie o charakterze centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

Ulica: 
Teatralna 14
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
17.10 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Jasnej 23

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Jasnej 23 w Jeleniej Górze o powierzchni użytkowej 54,80 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 42,20 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. Dwóch pom. gospodarczych i dwóch piwnic o powierzchni 12,60 m2. Działka nr 17/37 o powierzchni 0.0239 ha – obręb 28NE, AM-4, KW nr JG1J/00063402/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 34,75%.

 

Budynek przy ulicy Jasnej 23 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz ich pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MUC, określonym jako tereny, które powinny być przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.

 

 

 

Ulica: 
Jasna 23
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
42.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 13.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Podgórze dz. 138/14 i 138/15

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 138/14 i 138/15 o łącznej powierzchni 0.5206 ha, obręb 24, AM-3, księga wieczysta JG1J/00082500/1.

 

Opis:

Teren działek nr: 138/14 i 138/15 o nieregularnym kształcie, zlokalizowany u podnóża skalistego, zalesionego wzgórza. Działka nr 138/15 to dawny przydomowy ogród z pozostałościami nasadzeń ozdobnych i owocowych. Działka nr 138/14 to część granitowej wychodni skalnej porośniętej drzewostanem mieszanym. Teren bez uzbrojenia, ogrodzony ogrodzeniem z płyt betonowych (za wyjątkiem północnej granicy), które w części przebiega po prawnych granicach nieruchomości.

 

Obciążenia:

Dostęp do nieruchomości położonej w granicach działek nr 138/15 i 138/14 jest utrudniony z uwagi na znajdujące się betonowe ogrodzenie.

Działki nr 138/16 i 139 stanowiące drogę dojazdową jest nieurządzona.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze działki nr: 138/14 i 138/15 nie posiadają bezpośredniego dostępu do sieci miejskiej. Ich przyłączenie do sieci może nastąpić po wybudowaniu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. PWiK „WODNIK” sp. z o.o. nie planuje rozbudowy sieci w tym rejonie.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość stanowiąca działki nr 138/14 i 138/15 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Nowowiejskiej – Krakowskiej uchwalonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku i położona na obszarze oznaczonym symbolem 19M - dot. działki 138/15 - dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o niskiej intensywności zabudowy. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: pojedyncze budynki mieszkalnictwa kilkurodzinnego (do 8 mieszkań) a także usługi nieuciążliwe wbudowane w bryły budynków mieszkalnych lub dobudowane do budynków oraz symbolem 26RL – dot. działki nr 138/14 – przeznaczonym pod lasy i zadrzewienia.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Podgórze
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
5 206 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 04.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Podgórze dz. 138/17

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 138/177 o powierzchni 0.4366 ha, obręb 24, AM-3, księga wieczysta JG1J/00082500/1.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie obrzeżnej miasta. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny zielone. Z kolei ulica 1 Maja – stanowiąca główny deptak miasta z szeregiem obiektów handlowo-usługowych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowana jest w odległości około 1000 metrów. W pobliżu znajduje się Wzgórze Partyzantów – wzniesienie zbudowane z granitów, prawie w całości pokryte drzewami i zagajnikami z gęstą siecią dróg i ścieżek. Dalej zlokalizowane nowopowstałe Działka stanowiła wcześniej przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz pod lokalizację pasieki pszczelej.

Teren działki nr 138/17 o nieregularnym kształcie, zlokalizowany u podnóża skalistego, zalesionego wzgórza. Nieruchomość od strony północnej ograniczona jest ulicą Podgórze i znajdującą się przy niej zabudową mieszkalną jednorodzinną. Działka na całości powierzchni stanowi dawny ogród przydomowy z pozostałościami nasadzeń ozdobnych i owocowych. Teren o pełnym uzbrojeniu znajdującym się w ulicy Podgórze. Nieruchomość od strony północnej i południowej ograniczony ogrodzeniem z płyt betonowych, które w części nie przebiega po prawnych granicach działki. Dodatkowo południowa część działki wygrodzona ogrodzeniem z siatki. Na gruncie urządzony jest betonowy kwietnik a w części południowo-wschodniej zlokalizowane są fundamenty po istniejącej wcześniej zabudowie.

Obsługa komunikacyjna działki nr 138/17 odbywa się z urządzonego pasa drogowego – ulicy Podgórze.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze działka nr 138/17 posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej usytuowanej w ul. Podgórze.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 138/17 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Nowowiejskiej – Krakowskiej uchwalonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku i położona na obszarze oznaczonym symbolem 18M dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o niskiej intensywności zabudowy. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: pojedyncze budynki mieszkalnictwa kilkurodzinnego (do 8 mieszkań) a także usługi nieuciążliwe wbudowane w bryły budynków mieszkalnych lub dobudowane do budynków.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat.

 

Ulica: 
Podgórze
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 366 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Nowowiejska - dz. 235/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 235/7 o powierzchni 1.6016 ha, obręb 33, AM-6, księga wieczysta JG1J/00098543/9.

Opis:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w pośredniej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. W odległości ok. 600 metrów od nieruchomości znajdują się ulice: 1 Maja, a dalej Marii Konopnickiej, które są centralnymi ulicami miasta z dużą koncentracją punktów handlowych i usługowych, a także obiektów kulturalnych i użyteczności publicznej. W bliskiej odległości zlokalizowane przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, które pozwalają na dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta.

 

Obciążenia:

Działka nr 235/7 obciążona jest przebiegiem sieci wodociągowej Ø200. W związku z tym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098543/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla dla przedmiotowej nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci odpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" spółka z o.o., polegającej na:

a) znoszeniu istnienia na działce 235/7, w granicach tzw. powierzchni strefy służebności przesyłu, urządzeń przesyłowych w postaci:

na działce nr 235/7 - rurociągu sieci wodociągowej fi 200 - w strefie służebności przesyłu wraz z pasem technicznym, o łącznej powierzchni 410 m2 jest to pas gruntu wzdłuż przebiegu rurociągu o szerokości 3 metrów (po 1,5 m z obu, licząc od osi rurociągu) na odcinku o długości 141,5 m o szerokości 2,5 m (1,5 m od osi rurociągu w kierunku wnętrza działki i średnio 1 m od osi rurociągu do granicy działki) na odcinku o długości 29 m.

b) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz napraw istniejących urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym sprzętem, przy czym warunki techniczne wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu właściciel sieci będzie każdorazowo uzgadniał z aktualnym właścicielem nieruchomości obciążonej,

c) ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości poprzez zakazanie:

- wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń na urządzeniach przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia urządzeń przesyłowych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia prac ziemnych zmieniających istotne ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu urządzeń przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia działań mogących negatywnie wpłynąć na stan techniczny i sposób działania urządzeń przesyłowych, bądź prowadzących do ich uszkodzenia.

 

Teren nieruchomości urozmaicony: położony na wzgórzu i jego zboczach, oddzielony od ulicy Nowowiejskiej wysoką skarpą. Południowo-zachodnia część gruntu to urwiste zbocze z grupą granitowych skał – teren nieruchomości podwyższony od 3,5 do 1 m w stosunku do poziomu ulicy Nowowiejskiej. Około 30% powierzchni działki to wychodnie skalne, pozostały obszar porośnięty drzewami.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Nowowiejskiej w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 30.VI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2015 r., działka nr 235/7 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 MN,MW dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są usługi, zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 15% powierzchni działki w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym, urządzenia towarzyszące.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Cena: 
770 000.00 pln
Cena m2: 
48.08 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
16 016 m2
Termin przetargu: 
6. Grudzień 2017
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Wyzwolenia Narodowego 3

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Wyzwolenia Narodowego 3 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 88,36 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c o powierzchni użytkowej 63,55 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. strychu o powierzchni 24,81 m2.Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 229/1 o powierzchni 0.0849 ha – obręb 40, AM - 3 – wynosi 50,51 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00081935/2.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Wyzwolenia Narodowego 3 znajduje się na terenie, dla którego brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 482/XXXVII/2001 z dnia 22.05.2001 r. z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze objętym symbolem MN, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną.

 

Ulica: 
Wyzwolenia Narodowego 3
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
849 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 9 w bundynku przy al. Wojska Polskiego 33

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 33 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 15,60 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z jednego pokoju.W.c. wspólne na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 205/4 o powierzchni 0.0315 ha – obręb 33, AM - 6 – wynosi 1,73 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00034716/7.

 

Budynek przy al. Wojska Polskiego 33 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 28 znajduje się na terenie, dla którego brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 482/XXXVII/2001 z dnia 22.05.2001 r. z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze objętym symbolem MUC -tereny śródmiejskie (centralne) w Jeleniej Górze, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.

 

Ulica: 
Wojsk a Polskiego 33
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
15.60 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 02.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 w bundynku przy ul. Złotniczej 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Złotniczej 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 76,30 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z trzech pokoi, kuchni i przedpokoju.W.c. samodzielne na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 162 o powierzchni 0.0232 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM - 3 – wynosi 9,57 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00027207/4.

 

Budynek przy ulicy Złotniczej 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tych obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego na wniosek Wydziału.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu śródmieścia część północna w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 156.XIX.2011 z dnia 22.11.2011 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 16.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/ tereny usług.

 

Ulica: 
Złotnicza 2
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
76.30 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 02.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście