Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 7 w bundynku przy ul. Groszowej 37

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Groszowej 37w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 50,20 m2, składa się z dwóch pokoi ikuchni o powierzchni użytkowej 43,20 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy, komórki i w.c. o łącznej powierzchni7,00 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr455/3 i 455/5o łącznej powierzchni 0.0941 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00059245/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 13,93%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji , pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji – budopwlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Groszowej 37 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 36MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

Ulica: 
Groszowa 37
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
43.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 w bundynku przy ul. 1 Maja 36

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. 1 Maja 36w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 66,50 m2, składa się z dwóch pokoi ikuchni. W.c. wspólne na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku.Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr13/2o powierzchni 0.0800 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00024440/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 3,05%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.))

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 36 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
1 maja 36
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
66.50 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 25.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 10 w bundynku przy ul. 1 Maja 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. 1 Maja 28w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 54,53 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni iw.c.Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr11/1o powierzchni 0.0800 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00024440/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 3,05%.

 

Budynek dawnej Poczty Głównej, następnie kamienica, obecnie mieszkalno- usługowy wraz z wew. dziedzińcem wpisany do rejestru zabytków pod nr 476/A/05 decyzją z dnia 01.02.2005 r. i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 1446 ze zm.). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu, montaż reklam (w tym lokalu użytkowym nr 6u) wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków uzyskaną w przetargu cenę lokalu oraz I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obniża się o 50% (na podstawie przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

 

 

Ulica: 
1 Maja 28
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
54.53 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 w bundynku przy ul. 1 Maja 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. 1 Maja 28w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 63,60 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki zw.c. i spiżarni.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr11/1o powierzchni 0.0800 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00024440/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 3,55%.

 

Budynek dawnej Poczty Głównej, następnie kamienica, obecnie mieszkalno- usługowy wraz z wew. dziedzińcem wpisany do rejestru zabytków pod nr 476/A/05 decyzją z dnia 01.02.2005 r. i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 1446 ze zm.). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu, montaż reklam (w tym lokalu użytkowym nr 6u) wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków uzyskaną w przetargu cenę lokalu oraz I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obniża się o 50% (na podstawie przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

 

 

Ulica: 
1 Maja 28
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
63.60 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy al. Wojska Polskiego 50

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 50w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 48,45m2, składa się z pokoju o pow. 24,88m2 oraz pomieszczeń przynależnych – kuchni, pomieszczenia gospodarczego i piwnicy o łącznej pow. 23,57m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku.Działka nr52/9 o powierzchni 0.0314 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00064126/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,50%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 24MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 50
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
24.88 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 25.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 w bundynku przy al. Wojska Polskiego 50

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 50w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 83,78m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc o pow. 77,86m2oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 5,92m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku.Działka nr52/9 o powierzchni 0.0314 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00064126/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 9,50%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 24MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 50
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
77.86 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 25.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 w bundynku przy ul. Traugutta 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Traugutta 4w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 50,94m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal położony jest na I piętrze budynku.

Działka 672 o powierzchni 0.0200 ha – obręb Jelenia Góra1, AM-5, KW nr JG1J/00027235/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 21,21%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie : Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku : bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji (dekoracja międzygzymsowa) , forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Romualda Traugutta 4 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MUC - określonym jako tereny śródmiejskie (centralne) w Jeleniej Górze i Cieplicach, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.

 

 

 

 

Ulica: 
Traugutta 4
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
50.94 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 w bundynku przy ul. Studenckiej 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Studencka 4w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 37,48 m2, składa się jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc. Lokal położony jest na I piętrze budynku.

Działka 231/1o powierzchni 0.0233 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00027359/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 11,02%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Studenckiej 4 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW- określonym jako tereny na, dla których przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

Ulica: 
Studencka 8
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.48 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6, 6A w bundynku przy ul. Mickiewicza 29

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6,6A położony w budynku przy ulicy Mickiewicza 29w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 49,20 m2, składa się z trzech pokoi, dwóch kuchni, przedpokoju, wc. Lokal położony jest na poddaszu budynku.Działka nr309/2 o powierzchni 0.0261 ha – obręb 32, AM-4 KW nr JG1J/00021078/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 12,41%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Adama Mickiewicza 29 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP - określonym jako tereny na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze o „drobnoziarnistej, mozaikowatej” strukturze zagospodarowania przestrzennego (sukcesywnie narastającego, jako dopełnienie i poszerzenie istniejącego zainwestowania).

 

Ulica: 
Mickiewicza 29
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
49.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 12.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 w bundynku nr 6 przy ul. Mickiewicza 4-6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 6przy ulicy Mickiewicza 4-6w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 99,63 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc o pow. 77,15m2oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni wynoszącej 22,48 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku.Działka nr61 o powierzchni 0.1418 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00062302/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,73%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. Mickiewicza 3 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 27MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Mickiewicza 4-6
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
77.15 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 18.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście