Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 99,76 m2. Lokal usytuowany jest na III kondygnacji nadziemnej budynku (poddasze). Składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, spiżarni o łącznej powierzchni 91,17 m2 oraz piwnicy o powierzchni 8,59 m2 jako pomieszczenia przynależnego. Działka nr 173 o powierzchni 0.1281 ha – obręb Cieplice-IV, AM-5, KW nr JG1J/00037626/0.
Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,52 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 14 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U.15, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

58-560
Cena: 
96 900.00 pln
Cena m2: 
1 062.95 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 281 m2
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
poddasze
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Jagiellońska 22.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 22.2018

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, wc ;

Powierzchnia mieszkalna: 21,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 35,30 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, składający się z 1 pokoju z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta wazna do dnia 31.08.2019 roku.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Jagiellońska 22.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 22.2018

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, wc ;

Powierzchnia mieszkalna: 21,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 35,30 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, składający się z 1 pokoju z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta wazna do dnia 31.08.2019 roku.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ulicy Michejdy - dz. 49

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 49 o powierzchni 0.3935 ha, obręb Cieplice VIII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00081308/8.

Opis:
Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, o niejednorodnej konfiguracji z wyraźnym nachyleniem w kierunku południowym.
Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta, w strefie pośredniej, przy ul. Michejdy – bocznej od jednej z głównych ulic miasta ulicy Wolności – droga asfaltowa, dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych. Ulica Michejdy stanowi wąską dwukierunkową drogę asfaltową i częściowo gruntową utwardzoną, o mocno zużytej nawierzchni. Na ulicy Michejdy występuje nieduże natężenie ruchu pojazdów samochodowych.
Działka nr 46 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ulicy Jana Michejdy. Komunikacja odbywa się poprzez projektowane ulice dojazdowe i lokalne stanowiące działki nr 33, 11, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr – droga” oraz działkę nr 47, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako „Tp – grunty pod budowę dróg publicznych lub kolejowych” - są to drogi nieurządzeń.

Obciążenia:
działka nr 49 miejscami jest mocno podmokła,
działka nr 49 objęta była umową dzierżawy do dnia 31 marca 2018 roku, jednakże dzierżawca otrzymał zgodę Prezydenta Miasta na wydanie nieruchomości w stanie uporządkowanym do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa DN80 zlokalizowana w ulicy Jana Michejdy. W zakresie odbioru ścieków brak jest bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Najbliższa sieć sanitarna zlokalizowana jest w ulicy Wolności.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Cieplice w Jeleniej Górze – zatwierdzonym Uchwałą nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku - nieruchomość położona w obszarze oznaczonym symbolami M,U.46 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie dotyczy.

 

 

 

Ulica: 
Michejdy
58-560
Cena: 
158 000.00 pln
Cena m2: 
40.15 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 935 m2
Termin przetargu: 
3. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ulicy Michejdy - dz. 48

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 48 o powierzchni 0.4185 ha, obręb Cieplice VIII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00081308/8.

Opis:
Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, o niejednorodnej konfiguracji z wyraźnym nachyleniem w kierunku południowym.
Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta, w strefie pośredniej, przy ul. Michejdy – bocznej od jednej z głównych ulic miasta ulicy Wolności – droga asfaltowa, dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych. Ulica Michejdy stanowi wąską dwukierunkową drogę asfaltową i częściowo gruntową utwardzoną, o mocno zużytej nawierzchni. Na ulicy Michejdy występuje nieduże natężenie ruchu pojazdów samochodowych.
Działka nr 48 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ulicy Jana Michejdy. Komunikacja odbywa się poprzez projektowane ulice dojazdowe i lokalne stanowiące działki nr 33, 11, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr – droga” oraz działkę nr 47, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako „Tp – grunty pod budowę dróg publicznych lub kolejowych” - są to drogi nieurządzeń.

Obciążenia:

 • działka nr 48 miejscami jest mocno podmokła.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa DN80 zlokalizowana w ulicy Jana Michejdy. W zakresie odbioru ścieków brak jest bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Najbliższa sieć sanitarna zlokalizowana jest w ulicy Wolności.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Cieplice w Jeleniej Górze – zatwierdzonym Uchwałą nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku - nieruchomość położona w obszarze oznaczonym symbolami M,U.46 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie dotyczy.

 

 

 

Ulica: 
Michejdy
58-560
Cena: 
167 000.00 pln
Cena m2: 
39.90 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 185 m2
Termin przetargu: 
3. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ulicy Michejdy - dz. 46

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 46 o powierzchni 0.1916 ha, obręb Cieplice VIII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00081308/8.

Opis:
Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, o niejednorodnej konfiguracji z wyraźnym nachyleniem w kierunku południowym.
Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta, w strefie pośredniej, przy ul. Michejdy – bocznej od jednej z głównych ulic miasta ulicy Wolności – droga asfaltowa, dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych. Ulica Michejdy stanowi wąską dwukierunkową drogę asfaltową i częściowo gruntową utwardzoną, o mocno zużytej nawierzchni. Na ulicy Michejdy występuje nieduże natężenie ruchu pojazdów samochodowych.
Działka nr 46 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ulicy Jana Michejdy. Komunikacja odbywa się poprzez projektowane ulice dojazdowe i lokalne stanowiące działki nr 33, 11, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr – droga” oraz działkę nr 47, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako „Tp – grunty pod budowę dróg publicznych lub kolejowych” - są to drogi nieurządzeń.

Obciążenia:

 • przez centralną część działki nr 46 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 20 kV,
 • działka nr 46 objęta była umową dzierżawy do dnia 31 marca 2018 roku, jednakże dzierżawca otrzymał zgodę Prezydenta Miasta na wydanie nieruchomości w stanie uporządkowanym do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa DN80 zlokalizowana w ulicy Jana Michejdy. W zakresie odbioru ścieków brak jest bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Najbliższa sieć sanitarna zlokalizowana jest w ulicy Wolności.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Cieplice w Jeleniej Górze – zatwierdzonym Uchwałą nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku - nieruchomość położona w obszarze oznaczonym symbolami M,U 21 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie dotyczy.

 

 

 

Ulica: 
Michejdy
58-560
Cena: 
78 000.00 pln
Cena m2: 
40.71 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 916 m2
Termin przetargu: 
3. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ulicy Michejdy - dz. 45

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 45 o powierzchni 0.2648 ha, obręb Cieplice VIII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00081308/8.

Opis:
Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, o niejednorodnej konfiguracji z wyraźnym nachyleniem w kierunku północno- zachodnim. Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta, w strefie pośredniej, przy ul. Michejdy – bocznej od jednej z głównych ulic miasta ulicy Wolności – droga asfaltowa, dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych. Ulica Michejdy stanowi wąską dwukierunkową drogę asfaltową i częściowo gruntową utwardzoną, o mocno zużytej nawierzchni. Na ulicy Michejdy występuje nieduże natężenie ruchu pojazdów samochodowych.
Działka nr 45 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ulicy Jana Michejdy. Komunikacja odbywa się poprzez projektowane ulice dojazdowe i lokalne stanowiące działki nr 33, 11, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr – droga” oraz działkę nr 47, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako „Tp – grunty pod budowę dróg publicznych lub kolejowych” - są to drogi nieurządzeń.

Obciążenia:

 • przez działkę nr 45 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 20 kV,
 • w granicach działki nr 45 zlokalizowany jest słup energetyczny niemal w jej centroidalnym fragmencie.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa DN80 zlokalizowana w ulicy Jana Michejdy. W zakresie odbioru ścieków brak jest bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Najbliższa sieć sanitarna zlokalizowana jest w ulicy Wolności.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Cieplice w Jeleniej Górze – zatwierdzonym Uchwałą nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku - nieruchomość położona w obszarze oznaczonym symbolami M,U 21 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie dotyczy.

 

 

 

Ulica: 
Michejdy
58-500
Cena: 
107 000.00 pln
Cena m2: 
40.41 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 648 m2
Termin przetargu: 
10. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ulicy Michejdy - dz. 44

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 44 o powierzchni 0.1590 ha, obręb Cieplice VIII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00081308/8.

Opis:
Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, o niejednorodnej konfiguracji z wyraźnym nachyleniem w kierunku północno- zachodnim.
Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta, w strefie pośredniej, przy ul. Michejdy – bocznej od jednej z głównych ulic miasta ulicy Wolności – droga asfaltowa, dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych. Ulica Michejdy stanowi wąską dwukierunkową drogę asfaltową i częściowo gruntową utwardzoną, o mocno zużytej nawierzchni. Na ulicy Michejdy występuje nieduże natężenie ruchu pojazdów samochodowych.
Działka nr 44 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Jana Michejdy.

Obciążenia:

 • Działka nr 44 obciążona siecią telekomunikacyjną.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa DN80 zlokalizowana w ulicy Jana Michejdy. W zakresie odbioru ścieków brak jest bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Najbliższa sieć sanitarna zlokalizowana jest w ulicy Wolności.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Cieplice w Jeleniej Górze – zatwierdzonym Uchwałą nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku - nieruchomość położona w obszarze oznaczonym symbolami M,U 21 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie dotyczy.

 

 

 

Ulica: 
Michejdy
58-560
Cena: 
69 000.00 pln
Cena m2: 
44.23 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 590 m2
Termin przetargu: 
10. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Jagiellońska 4, 4b - dz. nr 41/6

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w granicach działki nr 41/6 o powierzchni 0.4414 ha, obręb Cieplice V, AM-1, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00082177/7. W granicach działki nr 41/6 zlokalizowane są:

 • budynek mieszkalny (nr ewid. bud. 114) niepodpiwniczony posiadający trzy kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe,
 • budynek niemieszkalny (nr ewid. bud. 120) posiadający jedną kondygnację nadziemną,
 • trzy budynki niemieszkalne (nr ewid. bud.: 118, 119 i 117) w zabudowie zwartej połączone ze sobą funkcjonalnie, posiadające jedną kondygnację nadziemną,
 • trzy budynki budynki niemieszkalne (nr ewid. bud.: 121, 115 i 122) w zabudowie zwartej o jednej kondygnacji nadziemnej pełniące wcześniej funkcje: dawnej pralni, gospodarczą i garażową,
 • budynek niemieszkalny (nr ewid. bud. 116) w zabudowie wolnostojącej – nieczynna przepompownia ścieków.

Nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej 4, 4B położona jest na terenie układu urbanistycznego dawnego miasta Cieplice oraz chroniona jest poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynki nr 4 i 4B przy ul. Jagiellońskiej ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie i wymagają uzyskania uzgodnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Opis:
Nieruchomość położona w Cieplicach, w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. Nieruchomość bezpośrednio graniczy z budynkiem Uzdrowiska Cieplice oraz zabudową mieszkalno-usługową. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z parkingiem dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. św. Jadwigi Śląskiej.
Teren działki nr 41/6 płaski z pełnym uzbrojeniem w przyłącza mediów, ogrodzony (częściowo ogrodzenie nie przebiega po prawnych granicach działki). W obszarze działki znajdują się drogi utwardzone, kamienne murki, schody betonowe, ogrodzenie z metalowej siatki. Na działce występują drzewa i krzewy.
W odległości około 200 m znajduje się Plac Piastowski z największą w Cieplicach koncentracją obiektów handlowo-usługowych, uzdrowiskowych oraz mieszkalnych. Przy Placu Piastowskim zlokalizowany jest Pałac Schaffgotschów – gdzie obecnie mieści się "Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej".
W dalszej odległości znajdują się tereny zielone Parku Zdrojowego i Norweskiego. W Cieplicach zlokalizowane są również Termy Cieplickie z nowoczesnym kompleksem basenów i SPA. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obciążenia:
Grunt wolny od zabudowy obciążony jest przebiegiem licznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ze studzienkami, energii elektrycznej, gazowej, ciepłowniczej.
Przez teren działki nr 41/6 przebiega sieć ciepłownicza będąca własnością ECO Jelenia Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze. W związku z powyższym nabywca nieruchomości ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność przesyłu na rzecz ww. Spółki dla:

 • sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych 2xDn350x500 mm (MAGISTRALA CIEPLICE) o długości 85 m i powierzchni zajętej działki wynoszącej 106,25 m2,
 • sieci ciepłowniczej 2xDn350x500 mm o długości 1 m,
 • przyłącza ciepłowniczego 2xDn50 o długości 3,5 m zasilającego węzeł cieplny obsługujący budynek przy ul. Jagiellońskiej 4,
 • wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej, która przebiega przez pomieszczenie węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku nr 4 przy ul. Jagiellońskiej, tj. sieć 2xDn350x500 o długości 12 m i powierzchni zajętej działki wynoszącej 17,4 m2,

Służebność przesyłu polegać będzie na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem, modernizacją i rozbudową, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci oraz komór zlokalizowanych na działce nr 41/6, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunt do przywrócenia terenu do stanu poprzedniego oraz do wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez właściciela oraz na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomości obciążenia siecią ciepłowniczą i komór ciepłowniczych. Zakres korzystania ze służebności określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W granicach działki nr 41/6 zlokalizowane jest również nieczynne przyłącze ciepłownicze 2xDn65.

Ponadto nabywca nieruchomości ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze polegającą na:
1. znoszeniu istnienia na działce nr 41/6 urządzeń przesyłowych w postaci rurociągów:

 • wodociągowego Ø90 na odcinku o łącznej długości 24 m o powierzchni służebności wynoszącej 2,16 m2,
 • kanalizacji sanitarnej ks400 na odcinku o długości 44,5 m o powierzchni służebności wynoszącej 20,06 m2,
 • kanalizacji sanitarnej ks500 na dwóch odcinkach o łącznej długości 17 m o powierzchni służebności wynoszącej 4,81 m2,

2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz napraw istniejących urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym sprzętem,
3. ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości poprzez nakazanie:

 • wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń na przedmiotowych rurociągach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
 • dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia rurociągów oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
 • prowadzenia prac ziemnych zmieniających ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu rurociągów,
 • przeprowadzania działań mogących negatywnie wpływać na stan techniczny i sposób działania urządzenia przesyłowego bądź prowadzących do jego uszkodzenia.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą z Miastem Jelenia Góra na czas określony do 1 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej. Nabywca nieruchomości – z chwilą podpisania umowy sprzedaży – wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Ponadto nabywca nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 4, 4B ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność gruntową w pasie o szerokości 3 metrów wzdłuż ścian budynków zlokalizowanych:
1. na granicy działki nr 44 z działką nr 41/6, polegającą na prawie udostępnienia tej działki na czas remontu oraz robót budowlanych budynku – na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 44 o powierzchni 0.0377 ha, obręb Cieplice V, AM-1 położonej w Jeleniej Górze przy Jagiellońskiej 2b objętej Kw. nr JG1J/00014900/8.
2. na granicy działki nr 40/26 z działką nr 41/6, polegającą na prawie udostępnienia tej działki na czas remontu oraz robót budowlanych budynku – na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 40/26 o powierzchni 0.0240 ha, obręb Cieplice V, AM-1 położonej w Jeleniej Górze przy Jagiellońskiej 6 objętej Kw. nr JG1J/00076000/1.
3. na granicy działki nr 40/19 z działką nr 41/6, polegającą na prawie udostępnienia tej działki na czas remontu oraz robót budowlanych budynku – na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 40/19 o powierzchni 0.0146 ha, obręb Cieplice V, AM-1 położonej w Jeleniej Górze przy Jagiellońskiej 4A objętej Kw. nr JG1J/00069777/6.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” zatwierdzonego uchwałą nr 270/XXX/VII/09 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 r. na terenie oznaczonym symbolem MW,U 19 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. Przeznaczenie uzupełniające – ogólnodostępne parkingi. Nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie „OW’ obserwacji archeologicznej. Ponadto wszystkie tereny MW,U położone są w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych, a teren MW,U dodatkowo położony jest w obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
nie ustala się.

Ulica: 
Jagiellońśka
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 416 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Zjednoczenia Narodowego 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 37,67 m2, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c.  i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 31,70 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - komórki o powierzchni wynoszącej 5,97 m2. Lokal położony jest na IV kondygnacji budynku. Działka nr 85 o powierzchni 0.0385 ha – obręb Cieplice V, AM-1, KW nr JG1J/000385/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,48 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Zjednoczenia Narodowego 5/8 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 20 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego 5
58-560
Cena: 
27 400.00 pln
Cena m2: 
864.35 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
385 m2
Termin przetargu: 
14. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
31.70 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice