Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Cieplickiej 47a

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 47a w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 53,77 m2, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 41,32 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - strychu i piwnicy o łącznej powierzchni wynoszącej 12,45 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 118/5 o powierzchni 0.1817 ha – obręb Cieplice IV, AM-3, KW nr JG1J/00090071/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 7,30%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 47a znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 19 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

Ulica: 
Cieplicka 47a
58-560
Cena: 
43 700.00 pln
Cena m2: 
1 057.59 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 817 m2
Termin przetargu: 
14. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
41.32 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1-2 w budynku przy ulicy Staromiejskiej 9

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1-2 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 9 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 119,95 m2. Lokal usytuowany jest na I kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z czterech pokoi, dwóch kuchni, przedpokoju i w.c. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 68 o powierzchni 0.0307 ha – obręb Cieplice V, AM - 5 – wynosi 24,82%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00026567/8.

Budynek przy ulicy Staromiejskiej 9 nie jest ujęty w ewidencji zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 9 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.12 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Staromiejska
58-560
Cena: 
128 000.00 pln
Cena m2: 
1 067.11 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
119.95 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ulicy Pułaskiego 14

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 14 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 92,71 m2. Lokal usytuowany jest na II drugiej kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. i werandy o łącznej powierzchni użytkowej 83,76 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwie piwnice i komórka o powierzchni 8,95 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 173 o powierzchni 0.1281 ha – obręb Cieplice IV, AM-5 – wynosi 16,27%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00037626/0.

Budynek przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U 15 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług.

 

Ulica: 
Kazimierza Pułaskiego
58-560
Cena: 
108 000.00 pln
Cena m2: 
1 289.39 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
83.76 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy Placu Piastowskim 32

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy Placu Piastowskim 32 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 56,10 m2. Lokal usytuowany jest na III kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.
Działki nr 79/1 o powierzchni 0.0704 ha – obręb Cieplice-V, AM-1, KW nr JG1J/00041666/3.
Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 7,13%.
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 30.08.2103 roku.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy Placu Piastowski 32 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Plac Piastowski
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
56.10 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Placu Piastowskim 1

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Placu Piastowskim 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 63,95 m2. Lokal usytuowany jest na I kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: trzech pokoi, dwóch przedpokoi, pomieszczenia gospodarczego, kuchni i łazienki z w.c. Działka nr 57/1 o powierzchni 0.0547 ha – obręb Cieplice-V, AM-4, KW nr JG1J/00042045/1.
Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystgo gruntu wynosi 19,25%.
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 27.01.2103 roku.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy Placu Piastowski 1 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.6, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Plac Piastowski
58-560
Cena: 
89 500.00 pln
Cena m2: 
1 399.53 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
20. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
63.95 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Ludowa 16A - dz. nr 40/7

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Ludowej 16A zabudowana jest budynkiem mieszkalny o dwóch kondygnacjach nadziemnych i dwukondygnacyjnym częściowo użytkowym poddaszu oraz dobudowanymi do niego dwoma jednokondygnacyjnymi budynkami niemieszkalnymi. Nieruchomość znajduje w granicach działki nr 40/7 o powierzchni 0. 1835 ha, obręb Cieplice VI, AM-2 KW JG1J/00096390/7.
Zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/8 o powierzchni 0.0334 ha, obręb Cieplice VI, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00096389/7.

Budynek przy ul. Ludowej 16A ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę – uzgodnienia postanowieniem na wniosek w trybie art. 39 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku tj. bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Opis:
Nieruchomość położona w obrębie Cieplice. Dojazd do nieruchomości prowadzi jedną z głównych dróg miasta – ulicą Wolności a następnie ulicą Ceglaną. W bezpośrednim sąsiedztwie Hurtownia Materiałów Budowlanych „REMBUD”, zabudowa mieszkalna oraz budynki usługowe.
Otoczenie nieruchomości od strony północno-zachodniej stanowią tereny zielone (łąki i pastwiska). W niedalekiej odległości przebiegają tory kolejowe.

 

Obciążenia:
- nieruchomość przy ul. Ludowej 16A zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 40/8 wydzielonej do obsługi komunikacyjnej działek nr: 40/6, 40/7 i 40/9.
- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci: wodnej, kanalizacji sanitarnej z kanałami i energetycznej niskiego napięcia, gazowej, stanowiącymi w części przyłącza do istniejącej na gruncie zabudowy, w tym przewód wodociągowy wA20 stanowiący również przyłącze do mieszkalnego. W granicach działki zlokalizowany jest drewniany słup, od którego przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna.
- wschodnia granica działki nr 40/8 przebiega wzdłuż cieku wodnego zlokalizowanego w granicach gruntów oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 40/5 i 42/1, będących własnością Skarbu Państwa i oddanych w trwały zarząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stąd też przyszły właściciel nieruchomości przy ul. Ludowej 16A a współwłaściciel działki nr 40/8 winien przestrzegać wymogów zawartych w przepisach art. 232 i 233 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), dotyczących m.in. dotyczących m.in. zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także obowiązku umożliwienia dostępu do wody.
- w granicach działki nr 40/8 rosną drzewa utrudniające swobodną komunikację do sąsiednich nieruchomości. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość przy ul. Ludowej 16A objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 176.XXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 marca 2016 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem 20.MN, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
c) obiekty małej architektury o maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 2,5 m,
d) garaże, budynki gospodarcze lub/i garażowo-gospodarcze wolnostojące lub/i wbudowane, o maksymalnej powierzchni budynku wolnostojącego - 50 m2,
e) drogi wewnętrzne o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 5,0 m, z dopuszczeniem sytuowania budynków w odległości co najmniej 3,0 m od granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej.
Dla terenu oznaczonego symbolem 20.MN znajdującego się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 40/6 położona jest w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q2). Z kolei działka nr 40/8 położona jest w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

Sprzedaż prawa własności działki nr 40/7 oraz budynków podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, Sprzedaż udziału w prawie własności działki nr 40/8 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Ulica: 
Ludowa
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 835 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
OFERTA WSTRZYMANA
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Ludowa 16 - dz. nr 40/6

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Ludowej 16 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym oraz dobudowanym do niego dwoma budynkami niemieszkalnymi i jednym budynkiem mieszkalnym, posiadającym jedną kondygnację nadziemną i poddasze. Nieruchomość znajduje w granicach działki nr 40/6 o powierzchni 0. 1229 ha, obręb Cieplice VI, AM-2 KW JG1J/00096388/0.
Nieruchomość zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/8 o powierzchni 0.0334 ha, obręb Cieplice VI, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00096389/7.

Budynek przy ul. Ludowej 16 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę – uzgodnienia postanowieniem na wniosek w trybie art. 39 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku tj. bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Opis:
Nieruchomość położona w obrębie Cieplice. Dojazd do nieruchomości prowadzi jedną z głównych dróg miasta – ulicą Wolności a następnie ulicą Ceglaną. W bezpośrednim sąsiedztwie Hurtownia Materiałów Budowlanych „REMBUD”, zabudowa mieszkalna oraz budynki usługowe.
Otoczenie nieruchomości od strony północno-zachodniej stanowią tereny zielone (łąki i pastwiska). W niedalekiej odległości przebiegają tory kolejowe.

Obciążenia:
- nieruchomość przy ul. Ludowej 16 zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 40/8 wydzielonej do obsługi komunikacyjnej działek nr: 40/6, 40/7 i 40/9. Południowa granica nieruchomości położonej przy ul. Ludowej 16 oraz wschodnia granica działki nr 40/8, przebiegają wzdłuż cieku wodnego zlokalizowanego w granicach gruntów oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 40/5 i 42/1, będących własnością Skarbu Państwa i oddanych w trwały zarząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stąd też, przyszły właściciel nieruchomości przy ul. Ludowej 16 a współwłaściciel działki nr 40/8, winien przestrzegać wymogów zawartych w przepisach art. 232 i 233 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), dotyczących m.in. zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także obowiązku umożliwienia dostępu do wody.
- w granicach działki nr 40/8 rosną drzewa utrudniające swobodną komunikację do sąsiednich nieruchomości. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci: wodnej, kanalizacji sanitarnej z kanałami i energetycznej niskiego napięcia, stanowiącymi w części przyłącza do istniejącej na gruncie zabudowy. Fragment przewodu wodociągowego wA20 stanowi również przyłącze do budynku nr 16A przy ul. Ludowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość przy ul. Ludowej 16 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 176.XXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 marca 2016 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem 20.MN, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
c) obiekty małej architektury o maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 2,5 m,
d) garaże, budynki gospodarcze lub/i garażowo-gospodarcze wolnostojące lub/i wbudowane, o maksymalnej powierzchni budynku wolnostojącego - 50 m2,
e) drogi wewnętrzne o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 5,0 m, z dopuszczeniem sytuowania budynków w odległości co najmniej 3,0 m od granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej.
Dla terenu oznaczonego symbolem 20.MN znajdującego się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 40/6 położona jest w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q2). Z kolei działka nr 40/8 położona jest w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

Ulica: 
Ludowa
58-560
Cena: 
58 500.00 pln
Cena m2: 
47.60 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 229 m2
Termin przetargu: 
1. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedaż prawa własności działki nr 40/6 oraz budynków podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, Sprzedaż udziału w prawie własności działki nr 40/8 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Cieplicka 1.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 1.2018

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc w lokalu,pomieszczenie gospodarcze;

Powierzchnia mieszkalna: 25,26 m2

Powierzchnia użytkowa: 38,36 m2

Rodzaj ogrzewania: c.o;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 3 pokoi, z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem; Deklaracja spóaty zadlużenia do 15,000 zł.

 Oferta ważna do dnia 28.02.2019 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
Parter
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy Placu Piastowskim 20

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy Placu Piastowskim 20 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 35,09 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienka z w.c. o powierzchni użytkowej 33,55 m2 oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 1,54 m2. Działka nr 16/9 o powierzchni 0.1357 ha – obręb Cieplice-V, AM-5, KW nr JG1J/00038356/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 2,00%.

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/5039/913/J decyzją z dnia 24.08.1988 r., jako Hotel Pruski, ob. budynek mieszkalno-usługowy, w Jeleniej Górze – Cieplicach i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustwy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochronie zabytków i opiece nad zabytków(tj. Dz.U.2014.1446 ze zm.).
W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, tj. cena sprzedaży lokalu oraz cena sprzedaży części gruntu (52,69%).

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy Placu Piastowski 20 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.11, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Plac Piastowski
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
33.55 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.03.2018r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 70

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 70 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 99,72 m2. Lokal usytuowany jest na I piętro budynku. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 80,05 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. trzech piwnic o powierzchni 19,67 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 20/2 i 20/4 o powierzchni 0.2576 ha – obręb Cieplice IV, AM - 4 – wynosi 32,85%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00080590/4.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 70 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MN,MW,U 20, dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono: tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, oraz tereny usług.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice