Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 31

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 31 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 48,25 m2. Lokal usytuowany jest w przyziemiu budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni użytkowej 39,76 m2 oraz pomieszczeń przynależnych piwnicy, w.c. i komórki o powierzchni 8,49 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 131/2 o powierzchni 0.0574 ha – obręb Cieplice IV, AM-3 – wynosi 15,88%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00020042/0.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 23 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

 

 

Ulica: 
Cieplicka
58-560
Cena: 
43 800.00 pln
Cena m2: 
1 101.61 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
39.76 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1a położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 23

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1a położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 23 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 49,73 m2. Lokal usytuowany jest w przyziemiu budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 138 o powierzchni 0.0305 ha – obręb Cieplice IV, AM-3 – wynosi 5,66%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00026749/8.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 22 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-560
Cena: 
51 200.00 pln
Cena m2: 
1 029.56 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
49.73 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 53

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 53 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 28,69 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 21,94 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 6,75 m2. W.c. na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka 22 o powierzchni 0.0528 ha – obręb Cieplice IV, AM-3, KW nr JG1J/00050964. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 30,44%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Zjednoczenia Narodowego 53 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,10 - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Zjednoczenie Narodowego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
21.94 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwagi termin: 
Sprzedane - 19.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 40

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 40 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 52,09 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 46,30 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 5,79 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka 90/2 o powierzchni 0.0765 ha – obręb Cieplice IV, AM-3, KW nr JG1J/00087598/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 22,25%.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Zjednoczenia Narodowego 40 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, 6 - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Zjednoczenie Narodowego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
46.30 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Kasprzaka 1

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Marcina Kasprzaka 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 54,70 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i pomieszczenia gospodarczego. Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr 57/1 o powierzchni 0.0239 ha – obręb Cieplice VIII, AM-1, KW nr JG1J/00007013/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 13,95%.
Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do 25.10.2100 r.

Budynek przy ul. Marcina Kasprzaka 1 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Marcina Kasprzaka 1 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jednostki Centralnej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN54 - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Ulica: 
Kasprzaka
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
54.70 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr 1 przy ul. Staromiejskiej 9

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 1 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 9 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 37,96 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych i w.c. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 68 o powierzchni 0.0307 ha – obręb Cieplice V, AM - 5 – wynosi 9,10%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00026567/8.

 

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 9 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.12 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Staromiejska
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.96 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 19.01.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności - dz. nr 5/22 i 5/29

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Wolności, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/22 i nr 5/29, obręb Cieplice IX, AM-1, o łącznej powierzchni 1.0039 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00099709/8.

Nieruchomość położona w rejonie ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Obsługa komunikacyjna odbywa się od strony ulicy Wolności, drogą gruntową, stanowiącą działki nr 1/2 i 5/5. Nieruchomość o płaskiej powierzchni i regularnym, czworokątnym kształcie, porośnięta krzewami. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej zlokalziowanej w ulicy Wolności. Działka ograniczona z dwóch stron zabudową mieszkalno-gospodarczą, drogą gruntową od strony północno-wschodniej, a od południowego-zachodu sąsiaduje z użytkami rolnymi. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. Nieruchomość położona w granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem historycznego układu urbanistycznego miejscowości o nowożytnej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centranej w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: U4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
10 039 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ulicy Wodnej 16

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ulicy Wodnej 16 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 25,56 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z pomieszczenia użytkowego. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 54/8 o powierzchni 0.1002 ha – obręb Cieplice V, AM-5 – wynosi 10,05%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00085048/5.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U 1 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

 

Ulica: 
Wodna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
25.56 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 16,54 m2. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze budynku. Składa się z jednego pokoju + kuchni. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/3 o powierzchni 0.0223 ha – obręb Cieplice V, AM - 1 – wynosi 2,67%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00043676/0.

 

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony jest natomiast na obszarze układu urbanistycznego Cieplic, wpisane do rejestru zabytków, w związku z powyższym wszelkie prace na zewnątrz budynku mające wpływ na ww. zabytkowy układ urbanistyczny wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków, obiekt również podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 10 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.13 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Startomiejska 10
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
16.54 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Hirszfelda 17.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 17.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc ;

Powierzchnia mieszkalna: 45,68 m2

Powierzchnia użytkowa: 64,95 m2

Rodzaj ogrzewania: c.o. na paliwo stałe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym;

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej . Deklaracja spłaty zadłużenia do 5 tys.

Oferta w trakcie aktualizacji.

 
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice