Sobieszów

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy Domeyki 7

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Ignacego Domeyki 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 25,21 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni i korytarza o powierzchni użytkowej wynoszącej 19,90 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórki i w.c. o powierzchni wynoszącej 5,31 m2. Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr 835/1 o powierzchni 0.3472 ha – obręb Sobieszów-II, AM-15, KW nr JG1J/00094524/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,88%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 207 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej.

 

Ulica: 
Ignacego Domeyki
58-570
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
19.90 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 205

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 205 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 111,80 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 90,00 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Strych, w.c. i piwnica o powierzchni wynoszącej 21,80 m2. Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr 377 o powierzchni 0.0482 ha – obręb Sobieszów-II, AM-15, KW nr JG1J/00063887/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 17,60%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 205 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem U, MN, MW/ZP, KS 1.8 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-570
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
90.00 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 205

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 205 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 47,40 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 35,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. strych i piwnicy o powierzchni wynoszącej 12,10 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr 377 o powierzchni 0.0482 ha – obręb Sobieszów-II, AM-15, KW nr JG1J/00063887/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 7,46%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 205 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem U, MN, MW/ZP, KS 1.8 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Cieplicka 205
58-570
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
35.30 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 205

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 205 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 24,30 m2, składa się z pokoju z kuchnią o powierzchni użytkowej wynoszącej 14,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. strych i pom. gosp. o powierzchni wynoszącej 10,00 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 377 o powierzchni 0.0482 ha – obręb Sobieszów-II, AM-15, KW nr JG1J/00063887/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3,83%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 205 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem U, MN, MW/ZP, KS 1.8 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-570
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
14.30 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr 3 - garaż przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 3 - garaż składa się z jednego pomieszczenia o ogólnej powierzchni 24,70 m2, położony jest w jednokondygnacyjnym budynku niemieszkalnym. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu - 10,05%. Działka nr 31/4 o powierzchni 0.0441 ha, obręb Sobieszów I, AM-2, KW JG1J/00082266/8.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MW/U 4 - dla którego jako przeznaczenie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej i tereny infrastruktury technicznej.

Ulica: 
Kazimierza Prezrwy-Tetmajera
58-500
Cena: 
9 520.00 pln
Cena m2: 
383.87 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
11. Kwiecień 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
24.80 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 183

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 2 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 183 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 47,20 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z: biura, przedsionka i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 361 o powierzchni 0.1116 ha – obręb Sobieszów II, AM-15 – wynosi 8,00%. KW nr JG1J/00018501/9

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, lecz położony na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Sobieszów wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1811/610/J z dnia 26.02.1980 r. Przed realizacją inwestycji polegającą na wszelkich zmianach zewnętrznych w budynku oraz w jego otoczeniu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust.1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446), ponieważ ww. nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 218.XXIV.2012 z dnia 27.03.2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U,MN,MW/ZP,KS1.4 – tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

 

 

Ulica: 
Cieplicka
58-560
Cena: 
22 200.00 pln
Cena m2: 
470.34 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
19. Kwiecień 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
47.20 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 199

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 199w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 40,61 m2, składa się z pokoju, kuchni, korytarzai łazienkiz w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 34,35 m2 oraz pomieszczenia przynależnia tj. komórkao powierzchni wynoszącej 6,26 m2.Lokal położony na parterze budynku. Działki nr370/3 o łącznej powierzchni 0.0340 ha – obręb Sobieszów II,AM-15, KW nrJG1J/00078174/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,46%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 218.XXIV.2012 z dnia 27.03.2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN,UT,MW/U 1.8 – tereny zabudowy usług turystycznych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
34.35 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Chałubińskiego - dz. nr 521

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 521 o powierzchni 0.0307 ha, obręb Sobieszów II,AM-19, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00083861/6.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana w strefie centralnej jednostki Sobieszów, w odległości około 100 m od ulicy Cieplickiej wzdłuż, której znajdują się obiekty użyteczności publicznej, handlowe komunikacji miejskiej, itp. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .

Działka o płaskiej powierzchni i kształcie mniej regularnego czworokąta. Teren nieruchomości w całości obszaru o nawierzchni asfaltowej, wykorzystywany jako osiedlowy plac postojowy. Z dwóch stron ograniczony pasami drogowymi ulic: Chałubińskiego i Sabały, z pozostałych stron terenem niezabudowanym oraz terenem zabudowanym budynkiem usługowym.

Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W dziale III księgi wieczystej, prowadzonej m.in. dla przedmiotowej działki, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, tj. służebność drogi koniecznej polegające na prawie przechodu i przejazdu przez część działki nr 219 i 221 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 207. Służebność ta nie obiciąża zbywanej nieruchomośco.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

W "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U,MN,MW/ZP,KS.1.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów obiektów obsługi komunikacji mogą obejmować wyłącznie: stacje obsługi samochodów i motocykli do 2 stanowisk obsługi, myjnie, stacje kontroli pojazdów oraz tereny wydzielonych parkingów samochodów osobowych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Chałubińskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
307 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 13.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku nr 142 przy ul. Cieplickiej

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 142w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 58,00 m2, składa się z trzechpokoi (dwa pokoje na poiomie poddasza), kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 53,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. stryszek i piwnicao powierzchni wynoszącej 4,20 m2.Lokal położony częściow na poziomie I piętra i poddasza budynku. Działka nr191/1 o powierzchni 0.2578 ha – obręb Sobieszów-II, AM-9, KW nr JG1J/00059321/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 8,11%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.)

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 142 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, UT, MW/U 1.8 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny usług turystycznych.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
53.80 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 9 przy ul. Młyńskiej

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2położony w budynku przy ulicy Młyńskiej 9 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 80,59 m2, składa się z dwóch pokoi, w.c. położonych na parterze oraz pięciu pokoi i łazienki z w.c. położonych na poziomie poddasza. Lokal położony na I i II kondygnacji nadziemnej budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 73 o powierzchni 0.0853 ha – obręb Sobieszów I, AM-2 – wynosi 57,29%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00015531/7.

 

Budynek przy ulicy Młyńskiej 9 położony jest na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Sobieszów wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1811/610/J z dnia 26 lutego 1980 roku. przed realizacją inwestycji polegającą na wszelkich zmianach zewnętrznych w budynku oraz w jego otoczeniu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2014 r., poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,UT,MW/U.1.20, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług turystycznych. Przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej i tereny infrastruktury technicznej. 

 

Ulica: 
Młyńska
58-570
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
80.59 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 06.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Sobieszów