Zabobrze

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal użytkowy przy ul. Wiejskiej 39A

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy położony w nieruchomości przy ul. Wiejskiej 39A w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 100,10 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z pomieszczenia baru, zaplecza i w.c. oraz dwóch magazynów i korytarza na poziomie piwnic budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 43/4 o powierzchni 0.0693 ha – obręb 60, AM-21 – wynosi 23,80%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00040826/6.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Wiejskiej 39A znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 10.1.U,MN,MW, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
100.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.03.2018r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Paderewskiego 35.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 35.2017

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu; 

Powierzchnia mieszkalna: 17,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 37,30 m2

Rodzaj ogrzewania: co miejskie

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w zadawalajacym stanie technicznym, 

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny lub o większej powierzchni użytkowej;

 Oferta ważna do dnia 30 listopada 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Paderewskiego 35.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 35.2017

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu; 

Powierzchnia mieszkalna: 17,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 37,30 m2

Rodzaj ogrzewania: co miejskie

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w zadawalajacym stanie technicznym, 

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny lub o większej powierzchni użytkowej;

 Oferta ważna do dnia 30 listopada 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wiejska 16.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

 

Numer oferty: 16.2017

Struktura lokalu: Pokój, kuchnia, łazienka z wc w lokalu.

Powierzchnia mieszkalna: 8,05 m2

Powierzchnia użytkowa: 14,36 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym zadowalającym. Nie ma opłat czynszowych, tylko opłaty za media.

Zadłużenie: nie występuje

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o podobnej powierzchni użytkowej, połozony na parterze, z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta ważna do dnia 31 maja 2019 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Ogińskiego 1

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicyOgińskiego 1w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 58,50 m2, składa się z jednego pokoju, kuchni i w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 39,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj.Piwnicy i dwóch pomieszczeń gospodarczych o powierzchni wynoszącej 19,40 m2.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr25/4 o powierzchni 0.0737 ha – obręb 60, AM-21, KW nr JG1J/00055043/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 24,00%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gorze – obszar planistyczny Zabobrze I-II-III i ogrody działkowe nieruchomość przy ul. Ogińskiego nr 1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 9M- określonym jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

 

Ulica: 
Ogińskiego 1
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
39.10 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Moniuszki 30.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 30.2016

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu. Lokal własnościowy;

Powierzchnia mieszkalna: 28 m2

Powierzchnia użytkowa: 39,4 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: własnościowy  lokal mieszkalny znajduje się w dobrym stanie technicznym, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL: 3 pokojowy lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, deklaracja spłaty zadłużenia ok. 20.000 zł, wnioskodawcy nie sa zainteresowani ulicą Wolności i Al.Wojska Polskiego  oraz ich okolicami.

 

Oferta ważna do dnia 30 września 2017 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Ogińskiego/Wiejskiej dz. nr 18/10, 18/13 i 18/14

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 18/10, 18/13 i 18/14 o łącznej powierzchni 0.5120 ha, obręb 60, AM-18, księga wieczysta JG1J/00077701/2.

 

Opis:

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie pośredniej miasta. Sąsiedztwo nieruchomości wzdłuż ulicy Wiejskiej stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjno-usługowa, z kolei wzdłuż ulicy Ogińskiego znajduje się szereg obiektów handlowych, obiekty sieci Lidl i Biedronka, warsztat obsługi pojazdów mechanicznych oraz obiekty służby zdrowia.

Nieruchomość o nieregularnym kształcie z trzech stron ograniczona jest ulicami asfaltowymi, a z jednej zabudową mieszkaniową.

Działka o płaskiej powierzchni, na całości terenu jest nieużytkowana, porośnięta samosiewami pojedynczych drzew i krzewów. Teren obniżony o około 2 metry w stosunku do drogi publicznej – ulicy Ogińskiego.

Nieruchomość o pełnym uzbrojeniu, wyposażona we wszystkie media takie jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i gaz.

Nieruchomość zlokalizowana na skraju obszaru zalewowego (Q1% - woda stuletnia) rzeki Bóbr, od którego oddziela ją niewysoki wał przeciwpowodziowy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze” zatwierdzonym Uchwałą nr 510.LVI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2014 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 10.3U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę usługową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Ogińskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
5 120 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Kiepury J. - dz. 16/26 i dz. 16/27

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 16/26 i 16/27 o łącznej powierzchni 0,2743 ha, obręb 60, AM-37, księga wieczysta JG1J/00080268/8.

Opis:
Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, dzielnicy Zabobrze III. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Małcużyńskiego (jeleniogórskie TBS). W niedalekiej odległości znajduje się Galeria Sudecka, ZUS, Urząd Pocztowy. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą asfaltową, która kończy się mniej więcej na wysokości działki nr 16/25. Pozostała część pasa drogowego położona w granicach działki nr 16/21 i 12/2 – nieurządzona (stanowiąca teren zielony).
Teren działki z dostępem do infrastruktury technicznej (energii, wody, kanalizacji i gazu) zlokalizowanych w ciągu ulicy Kiepury.

Obciążenia:
Działki od strony północnej obciążone są napowietrzną linią energetyczną wysokiego napięcia 110kV wraz z wyznaczoną granicą strefy technicznej o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii), zasady zagospodarowania terenów określają przepisy odrębne.
Południowy fragment działek nr 16/26 i 16/27 obciążony jest napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia wraz z wyznaczoną granicą strefy technicznej o szerokości 15 m (po 7,5 m od osi linii), zasady zagospodarowania terenów określają przepisy odrębne. Na działce nr 16/27 znajdują się betonowe słupy będące częścią składową linii energetycznej średniego napięcia.
W obrębie działki nr 16/26 znajduje się działka nr 16/29 zabudowana transformatorem energetycznym, do którego przez działkę nr 16/26 prowadzą podziemne przyłącza elektroenergetyczne. Tauron Dystrybucja S.A. prawo do korzystania z gruntu stanowiącego działki nr 16/29 i nr 16/26 uregulowała na podstawie zawartej z Miastem umowy dzierżawy, która obejmuje całą działkę nr 16/29 oraz część działki nr 16/26 o powierzchni 37 m2,która służy do obsługi stacji transformatorowej. Nabywca działki nr 16/26 przejmie na siebie prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowej umowy dzierżawy.
Spółka Tauron wystąpiła z wnioskiem o trwałe uregulowanie kwestii korzystania z opisanych powyżej działek gminnych w formie służebności przesyłu za wynagrodzeniem, który to wniosek jest w trakcie realizacji.
Działka nr 16/26 objęta jest postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę placu „PUMPTRACK” w Jeleniej Górze (przez działkę nr 16/26 poprowadzone zostanie przyłącze energetyczne).
W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00080268/8 prowadzonej dla przedmiotowych działek ujawnione jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością:
w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii Wojewoda Dolnośląski ogranicza sposób korzystania z nieruchomości na okres budowy terminalu poprzez zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Ograniczenie to dotyczy działek nr 16/30 (obecnie po dokonanych podziałach geodezyjnych działka nr 16/38), 16/28 i 16/21.
Obciążenie nie dotyczy zbywanych działek.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 2.MW,U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Jana Kiepury
58-506
Cena: 
153 000.00 pln
Cena m2: 
55.78 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 743 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kiepury J. - dz. 16/24 i 16/25

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 16/24 i 16/25 o łącznej powierzchni 0,2994 ha obręb 60, AM-37, księga wieczysta JG1J/00080268/8.

Opis:
Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, dzielnicy Zabobrze III. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Małcużyńskiego (jeleniogórskie TBS). W niedalekiej odległości znajduje się Galeria Sudecka, ZUS, Urząd Pocztowy. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą asfaltową, która kończy się mniej więcej na wysokości działki nr 16/25. Pozostała część pasa drogowego położona w granicach działki nr 16/21 i 12/2 – nieurządzona (stanowiąca teren zielony).
Grunt bez uzbrojenia (najbliższa infrastruktura zlokalizowana w ciągu ulic Kiepury i Małcużyńskiego), teren miejscami podmokły.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze poinformował, iż w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działkach nr 8/3 i 8/11 (obecnie działki nr 55 i 56) przy ul. J. Kiepury, na działkach drogowych nr 12/2 i 16/21 stanowiących drogę gminną ul. Jana Kiepury zaprojektowane zostały ogólnodostępne miejsca postojowe (bez możliwości przeznaczenia ich wyłącznie dla mieszkańców projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego), które zaprojektowane zostały z uwzględnieniem zjazdu na działki znajdujące się w ofercie Miasta.

Obciążenia:
Działki od strony północnej obciążone są napowietrzną linią energetyczną wysokiego napięcia 110kV wraz z wyznaczoną granicą strefy technicznej o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii), zasady zagospodarowania terenów określają przepisy odrębne.
Na działce nr 16/25 znajduje się stalowy słup kratownicowy będący częścią składową linii energetycznej wysokiego napięcia. Południowy fragment działki nr 16/25 obciążony jest napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia wraz z wyznaczoną granicą strefy technicznej o szerokości 15 m (po 7,5 m od osi linii), zasady zagospodarowania terenów określają przepisy odrębne. Na działkce nr 16/25 znajduje się betonowy słup będący częścią składową linii energetycznej średniego napięcia.
W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00080268/8 prowadzonej dla przedmiotowych działek ujawnione jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością:
w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii Wojewoda Dolnośląski ogranicza sposób korzystania z nieruchomości na okres budowy terminalu poprzez zezwolenie na zakładaniei przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Ograniczenie to dotyczy działek nr 16/30 (obecnie po dokonanych podziałach geodezyjnych działka nr 16/38), 16/28 i 16/21.
Obciążenie nie dotyczy zbywanych działek.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 2.MW,U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Jana Kiepury
58-500
Cena: 
167 000.00 pln
Cena m2: 
55.78 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 994 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kiepury J. - dz. 16/23

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 16)23 o powierzchni 0.1497 ha, obręb 60, AM-37, księga wieczysta JG1J/00080268/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, dzielnicy Zabobrze III. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Małcużyńskiego (jeleniogórskie TBS). W niedalekiej odległości znajduje się Galeria Sudecka, ZUS, Urząd Pocztowy. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą asfaltową, która kończy się mniej więcej na wysokości działki nr 16/25. Pozostała część pasa drogowego położona w granicach działki nr 16/21 i 12/2 – nieurządzona (stanowiąca teren zielony).

Grunt bez uzbrojenia (najbliższa infrastruktura zlokalizowana w ciągu ulic Kiepury i Małcużyńskiego), teren miejscami wilgotny.

 

Obciążenia:

Działka od strony północnej obciążona napowietrzną linią energetyczną wysokiego napięcia 110kV wraz z wyznaczoną granicą strefy technicznej o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii), zasady zagospodarowania terenów określają przepisy odrębne, na działce znajduje się rów wodny

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 2.MW,U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Jana Kiepury
58-506
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 497 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 04.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Zabobrze