inne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 90

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 90 o powierzchni 0.0842 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072223/2.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 57Mk, określonym jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową kilkurodzinną (od 8 do 20 mieszkań).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
842 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 89

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 89 o powierzchni 0.1294 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072221/8.

 

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 57Mk, określonym jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową kilkurodzinną (od 8 do 20 mieszkań).

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 294 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 84

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 84 o powierzchni 0.0687 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072228/7.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
687 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 83

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 83 o powierzchni 0.0675 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072258/6.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
675 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 81

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 81 o powierzchni 0.0714 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072260/3.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Cena: 
42 000.00 pln
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
714 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 22.06.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 80

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 80 o powierzchni 0.0799 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072247/6.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Cena: 
47 000.00 pln
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
799 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 22.06.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Wyzwolenia Narodowego 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Wyzwolenia Narodowego 5 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 97,33 m2, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki, wc, wiatrołapu, kuchni i strychu. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 231/4 o powierzchni 0,0861 ha, obręb 0040, AM-3, KW JG1J/00081936/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 50,98%.

Budynek przy ul. Wyzwolenia Narodowego 5 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przeznaczenie nieruchomości:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przy ul. Wyzwolenia Narodowego 5 znajduje się na terenie objętym zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem MN, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub niskiej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Wyzwolenia Narodowego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
97.33 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Spółdzielczej 33

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Spółdzielczej 33 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 35,40 m2, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 451 o powierzchni 0,0371 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-5, KW JG1J/00025664/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 3,83%.

Budynek przy ul. Spółdzielczej 33 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Spółdzielczej 33 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 3MW,U, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny zabudowy usługowej.

 

Ulica: 
Spółdzielcza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
35.40 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Spółdzielcza - dz. nr 497/1

Dzielnica:

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/1, obręb Jelenia Góra 3, AM-7 o powierzchni 0.3788 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00099939/9.

Opis:

Nieruchomość położona w strefie przemysłowej miasta, przy ul. Spółdzielczej, przy zjeździe z Trasy Czeskiej, w sąsiedztwie terenu rozdzielni energetycznej, zakładów produkcyjnych i schroniska dla zwierząt. Działka nr 497/1 to teren płaski o regularnym kształcie z bezpośrednim dostępem do pasa drogowego ul. Spółdzielczej, biorącej swój początek przy skrzyżowaniu z Trasą Czeską i kończącą się na skrzyżowaniu z ulicą Lubańską.

Teren z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej przebiegającej wzdłuż ulicy Spółdzielczej.

Obciążenia:
a) działka na całej powierzchni obciążona przebiegiem napowietrznych linii energetycznych wyokiego napięcia 110 kV wraz z dwoma stalowymi słupami, które to obciążenia powodują, iż jest to obszar ograniczonego użytkowania;
b)przez działkę nr 497/1 (przy granicy z działką nr 498) przebiega sieć ciepłownicza. W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacja, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 2);
c) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00099939/9 prowadzonej dla działki nr 497/1 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i nieograniczona służebność przesyłu polegająca na prawie do utrzymywania na nieruchomości obciążonej gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Ścięgny – Jelenia Góra 1 na rzecz Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z/s w Warszawie (nr wpisu 1) – obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości, a przedmiotem wykonywania służebności są działki nr 505 i 510/1, obręb Jelenia Góra 3;
d) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00099939/9 prowadzonej dla działki nr 497/1 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacja, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 3) - obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości, a przedmiotem wykonywania służebności jest działka nr 346. Spółka ECO w dniu 17.08.2017 r. wyraziła zgodę na wykreślenie z działu III przedmiotowej służebności (podpis został poświadczony notarialnie).

Zgodnie z opinią WUAiB tut. Urzędu Miasta przedmiotowa działka z uwagi na obciążenia może być wykorzystywana na cele parkingowe, po uzyskaniu zgody zarządcy linii napowietrznych.
Ewentualne zagospodarowanie działki należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Ewentualna przebudowa linii energetycznych w ramach likwidacji kolizji z przyszłym zagospodarowaniem działki pozostaje w gestii inwestora.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze (uchwalonego uchwałą nr 154.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2011 r.) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U 8, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy produkcyjnej i działalności gospodarczej,
b) tereny zabudowy usługowej w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2 z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych,
c) przeznaczenia określone w ustaleniach indywidualnych,

oraz przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ogólnodostępne parkingi,
c) zieleń urządzona.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
nie ustala się.

 

Ulica: 
Spółdzielcza
58-500
Cena: 
87 800.00 pln
Cena m2: 
23.18 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 788 m2
Termin przetargu: 
10. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Spółdzielcza - dz. nr 448/4

Dzielnica:

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 448/4, obręb Jelenia Góra 3, AM-5 o powierzchni 0.3166 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00083918/1.

 

Opis:

Nieruchomość położona w zachodniej części miasta, na obrzeżu wielorodzinnej zabyudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej (osiedle Pomorskie), w pobliżu drogi wylotowej na Sklarską Porębę. Znajduje sie w odległości ponad dwóch kilometrów od centrum miasta. Dostęp do nieruchomości możliwy poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 452 i włącznie i włączenie do ulicy Spółdzielczej przy istniejącym pawilonie usługowym.

Teren nieruchomości płaski, o regularnym kształcie, ograniczony od strony wschodniej zabudową mieszkaniową, od strony wschodniej zabudową mieszkaniową, od strony południowej terenem niezabudowanym, od zachodniej drogą gruntową oraz ulicą Spółdzielczą od strony północnej. Na całości powierzchni stanowi dawne przydomowe ogródki działkowe, porośnięte samowieami drzew i krzewów

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci gazowej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze" – zatwierdzonego Uchwałą nr 255.XXXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2016 roku – w obszarze oznaczonym symbolem 3.MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lu/i usługową, w tym handlową o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Spółdzielcza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 166 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 09.03.2018r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - inne