inne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Powstańców Ślaskich 31.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 31.2016

Struktura lokalu: Lokal socjalny : 2 pokoje, kuchnia, łazienka, w-c wspólne z lok. nr 6 na kl. schodowej;

Powierzchnia mieszkalna: 22,91 m2

Powierzchnia użytkowa: 32,27 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, brak inst. gazowej.

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej do 50 m kw., deklaracja spłaty zadłużenia ok. 6.000 zł;  

 

Oferta ważna do dnia 31 listopada 2017 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Ulica: 
Powstańców Śląskich 23/5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1pietro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy IIu położony w budynku przy ul. Żołnierskiej 96

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr IIu położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96 w Podgórzynie o ogólnej powierzchni 76,68 m2, składa się z pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 27,91 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. pięć pom. Gospodarczych (w tym jedno w bud. gosp.), o łącznej powierzchni 48,77 m2. Lokal położony jest na parterze budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 7,19%.

Działki nr 42/6 i 42/7 o łącznej powierzchni 0.3921 ha, obręb Podgórzyn, AM-1, KW JG1J/00052105/3

 

Budynek przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków
przy zagospodarowywaniu budynku wskazane jest zachowanie jego zasadniczej bryły, wielkości i układu otworów okiennych, kształtu dachu i wyglądu elewacji (gładkie tynkowe opaski okienne, pasy międzykondygnacyjne z gładkiego tynku). Układ pomieszczeń może ulec przebudowie. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w wyglądzie zewnętrznym takich jak np. wprowadzenie balkonów drewnianych, wiatrołapów czy werand. Po elewacji od strony ulicy nie prowadzić przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.09.2002 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU, dla działki nr 42/7 i w części działki nr 42/6 określonym jako obszary zabudowane zainwestowane przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług oraz dla części działki nr 42/6 na terenie oznaczonym symbolem U, określonym jako obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: usług publicznych i turystyki.

 

Ulica: 
Żołnierska 96
58-562
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 921 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
27.91 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy Iu położony w budynku przy ul. Żołnierskiej 96

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr Iu położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96 w Podgórzynie o ogólnej powierzchni 457,75 m2, składa się z następujących pomieszczeń: pom. biurowe, pom. sanitarne, pom. techniczne, trzy pompownie i dziesięć zbiorników o łącznej powierzchni użytkowej 279,95 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. pom. Sanitarne, pom. biurowe, korytarz cztery piwnice i cztery pom. gospodarcze zlokalizowane w budynku chlorowni o łącznej powierzchni 177,80 m2, Lokal położony jest na parterze budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 42,91%.

Działki nr 42/6 i 42/7 o łącznej powierzchni 0.3921 ha, obręb Podgórzyn, AM-1, KW JG1J/00052105/3

 

Budynek przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków
przy zagospodarowywaniu budynku wskazane jest zachowanie jego zasadniczej bryły, wielkości i układu otworów okiennych, kształtu dachu i wyglądu elewacji (gładkie tynkowe opaski okienne, pasy międzykondygnacyjne z gładkiego tynku). Układ pomieszczeń może ulec przebudowie. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w wyglądzie zewnętrznym takich jak np. wprowadzenie balkonów drewnianych, wiatrołapów czy werand. Po elewacji od strony ulicy nie prowadzić przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.09.2002 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU, dla działki nr 42/7 i w części działki nr 42/6 określonym jako obszary zabudowane zainwestowane przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług oraz dla części działki nr 42/6 na terenie oznaczonym symbolem U, określonym jako obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: usług publicznych i turystyki

 

Ulica: 
Żołnierska 96
58-562
Cena: 
42 000.00 pln
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 921 m2
Termin przetargu: 
9. luty 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
279.95 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Ludwika Waryńskiego 22.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 22.2016

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 14,93 m2

Powierzchnia użytkowa: 25,37 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym.

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej do 80 m kw, deklaracja spłaty zadłużenia  10-12 tysięcy zł;  

 

Oferta w  trakcie aktualizacji.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki 

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
Drugie piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lwówecka 19.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 19.2016

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, wc wspólne na klatce schodowej; 

Powierzchnia mieszkalna: 16,63 m2

Powierzchnia użytkowa: 28,03 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal socjalny znajduje się w średnim stanie technicznym; 

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal socjalny o większej powierzchni użytkowej. 

Oferta w trakcie aktualizacji.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Jana Kasprowicza 18.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 18.2016

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, wc w lokalu, schowek.

Powierzchnia mieszkalna: 13,60 m2

Powierzchnia użytkowa: 21,3 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal po wykonanym remoncie ;

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, położony na nizszym piętrze nieruchomości. 

Oferta w trakcie aktualizacji.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Ulica: 
Jana Kasprowicza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
poddasze
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 17 w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy ul. Waryńskiego 11 o ogólnej powierzchni 40,57 m2, składa się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 34,54 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i piwnicy o łącznej powierzchni 6,03 m2, położony na poddaszu budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 344/10.000 części

Działka nr 291/1 o powierzchni 0.1289 ha, obręb Jelenia Góra 2, AM-4, KW JG1J/00095663/5.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, rzut, forma dachu z facjatkami i szczytami, wystrój i kompozycję elewacji i ze sztukatorskim detalem architektonicznym, układ otworów okiennych i drzwiowych, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, wystrój i układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji z klatką schodową.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu uli. Powstańców Śląskich – Ziemowita – Wrocławska – Waryńskiego w Jeleniej Górze Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 41/XXXVII/2005 z dnia 08.07.2005 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem 5MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Ludwika Waryńskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
34.54 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 22.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Hallerczyków 16.2015

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 16.2015

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 25,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 34,60 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, lokal wymaga remontu i malowania, mieszkanie znajduje się na wykazie lokali socjalnych;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL: lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, z łazienką w lokalu, położony w Jeleniej Górze lub Cieplicach;

 

Oferta ważna do dnia 31 maja 2018 r.

Ulica: 
Hallerczyków
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Powierzchnia użytkowa: 
34.60 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wolności 42.2013

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 42.2013

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, klatka schodowa, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 24,06 m2

Powierzchnia użytkowa: 45,69 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie etażowe na paliwo stałe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal mieszkalny w stanie technicznym zadawalającym;

Zadłużenie: występuje

 

ZAMIANA NA LOKAL: lokal z centralnym ogrzewaniem z sieci i łazienką;

 

 

Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Zadłużone
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0 parter
Powierzchnia użytkowa: 
45.69 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Leona Wyczółkowskiego 13.2015

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 13.2015

Struktura lokalu: 1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu, pomieszczenie gospodarcze;

Powierzchnia mieszkalna: 27,02 m2;

Powierzchnia użytkowa: 34,48 m2;

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal socjalny w stanie technicznym dobrym, ciepła woda użytkowa z sieci;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony, samodzielny lokal socjalny o mniejszej powierzchni użytkowej, położony na niższej kondygnacji, najchętniej w nieruchomości przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 59;

 Oferta ważna do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Ulica: 
Leona Wyczółkowskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Powierzchnia użytkowa: 
34.48 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - inne