Lokal mieszkalny nr 1-2 w budynku przy ulicy Staromiejskiej 9

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Staromiejska

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1-2 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 9 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 119,95 m2. Lokal usytuowany jest na I kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z czterech pokoi, dwóch kuchni, przedpokoju i w.c. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 68 o powierzchni 0.0307 ha – obręb Cieplice V, AM - 5 – wynosi 24,82%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00026567/8.

Budynek przy ulicy Staromiejskiej 9 nie jest ujęty w ewidencji zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 9 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.12 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.