Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 3of przy ul. Szewskiej 1, 3, 3of

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Szewska

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 w bud. 3of położony w nieruchomości przy ulicy Szewskiej 1, 3, 3of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 53,70 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 52,40 m2 oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o pow. 1,30 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 664/4 o powierzchni 0,0949 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW JG1J/00051548/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 4,94%.

Budynek przy ul. Szewskiej 1,3,3of nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Obciążenie:
Lokal jest ostatnim lokalem zbywanym w przedmiotowej nieruchomości, a udział jest udziałem, który aktualnie przypada Gminie Jelenia Góra w nieruchomości. W związku z powyższym zachodzi konieczność uregulowania udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Szewskiej nr 1,3,3of, czego nabywca lokalu winien być świadomy i wyrazi zgodę na nabycie udziału aktualnie przypadającego Gminie i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń względem Gminy Jelenia Góra.

Przeznaczenie nieruchomości:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przy ul. Szewskiej 1,3,3of znajduje się na terenie objętym zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.