Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Cieplickiej 38

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 27.04.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Cieplicka 38

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 38w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,17 m2, składa się z pokoju, kuchni, spiżarkiiprzedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 31,12 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj.pomieszczenia gospodarczego o powierzchni wynoszącej 7,05 m2.W.c. suche poza budynkiem. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr186/1 o powierzchni 0.0447 ha – obręb Cieplice+IV, AM-5, KW nr JG1J/00057251/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 16,25%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do biektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze nieruchomość przy ul. Cieplickiej nr 38 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U15 – określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i tereny usług z ogólnodostępnymi parkingami jako przeznaczenie uzupełniające.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.