Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Goduszyńskiej 4

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Goduszyńska

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Goduszyńskiej 4 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 87,00 m2, składa się z trzech pokoi, dwóch kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 75,64 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – dwóch piwnic i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. wynoszącej 11.36 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 13 o powierzchni 0,1517 ha, obręb Goduszyn I, AM-6, KW JG1J/00095938/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 23,75%.

Budynek przy ul. Goduszyńskiej 4 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Goduszyńskiej 4 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 5, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny zabudowy usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.