Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Lipowej 7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 05.04.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Lipowa

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Lipowej 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 49,90m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 40,74 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9,16 m2 Lokal położony jest na II kondygnacji naadziemnej budynku.
Działka 758 o powierzchni 0.0718 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-6, KW nr JG1J/00052865/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 22,56%.
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dani 29.01.2106 roku.

Budynek przy ul. Lipowej 7 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Lipowej 7 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry”, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.