Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Spółdzielczej 33

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 08.02.2018 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Spółdzielcza

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Spółdzielczej 33 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 35,40 m2, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 451 o powierzchni 0,0371 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-5, KW JG1J/00025664/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 3,83%.

Budynek przy ul. Spółdzielczej 33 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Spółdzielczej 33 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 3MW,U, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny zabudowy usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.