Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 22 przy ul. Wolności 20-22

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
474 m2
Ulica: 
Wolności 20-22/3
sprzedany 14.09.2018

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Wolności 20-22 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 20,00 m2, składa się z pokoju / kuchni. Lokal położony jest na III kondygnacji budynku. Wc znajduje się w częściach wspólnych nieruchomości. Działka nr 475/1 o powierzchni 0.0474 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00033312/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 1,85%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Wolności 20-22 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 32 MW,U - określonym jako tereny zabudowy wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.