Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Kasprzaka 1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Kasprzaka

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Marcina Kasprzaka 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 54,70 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i pomieszczenia gospodarczego. Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr 57/1 o powierzchni 0.0239 ha – obręb Cieplice VIII, AM-1, KW nr JG1J/00007013/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 13,95%.
Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do 25.10.2100 r.

Budynek przy ul. Marcina Kasprzaka 1 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Marcina Kasprzaka 1 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jednostki Centralnej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN54 - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.