Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy Placu Piastowskim 32

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Plac Piastowski

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy Placu Piastowskim 32 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 56,10 m2. Lokal usytuowany jest na III kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.
Działki nr 79/1 o powierzchni 0.0704 ha – obręb Cieplice-V, AM-1, KW nr JG1J/00041666/3.
Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 7,13%.
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 30.08.2103 roku.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy Placu Piastowski 32 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.