Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Kasprowicza 43

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Kasprowicza

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Jana Kasprowicza 43 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 70,24 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 64,75 m2 oraz pomieszczeń przynakleżnych tj. Pomieszczenie gospodarcze i komórka o łącznej powierzchni 5,49m2. Lokal położony II piętrze budynku. Działka nr 847 o powierzchni 0.0897 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00068848/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 19,79%.
Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do 05.12.2105r.

Budynek przy ul. Jana Kasprowicza 43 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Jana Kasprowicza 43 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 19MW/U - określonym jako teren na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.