Lokal mieszkalny nr 6 w bundynku przy ul. Książęca 2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 12.01.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Książęca 6

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Książęca 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 36,00 m2, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr40 o powierzchni 0.0200 ha – obręb Cieplice-I, KW nr JG1J/00026418/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 9,38%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Książęcej 2 znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW 1 określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jako przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudowane.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.