Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 48

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wojska Polskiego

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 48 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 242,13 m2, składa się sześciu pokoi, trzech przedpokoi, czterech kuchni, dwóch spiżarek i w.c. Lokal położony jest na IV kondygnacji nadziemnej budynku. Działka nr 52/5 o powierzchni 0.0308 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00029419/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 22,45%.

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/5048/1294/J decyzją z dnia 22.04.1997 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustwy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochronie zabytków i opiece nad zabytków(tj. Dz.U.2014.1446 ze zm.). W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, tj. cena sprzedaży lokalu oraz cena sprzedaży gruntu , uzyskane w drodze przetargu podlegają obniżeniu o 50 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 24MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.