Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ulicy Pułaskiego 14

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Kazimierza Pułaskiego

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 14 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 92,71 m2. Lokal usytuowany jest na II drugiej kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. i werandy o łącznej powierzchni użytkowej 83,76 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwie piwnice i komórka o powierzchni 8,95 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 173 o powierzchni 0.1281 ha – obręb Cieplice IV, AM-5 – wynosi 16,27%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00037626/0.

Budynek przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U 15 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.