Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Zamenhofa 5

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
52 000.00 pln
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Cena m2: 
1 858.47 pln/m2
Ulica: 
Zamenhofa
Termin przetargu: 
2018-09-27

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Ludwika Zamenhofa 5 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 34,86 m2. Lokal usytuowany jest na IV kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 27,98 m2 oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 6,88 m2. W.c. na klatce schodowej w częściach wspólnych nieruchomości. Działka nr 50/5 o powierzchni 0.0355 ha – obręb 28NE, AM-57, KW nr JG1J/00027234/2 Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 13,58%.

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/5044/657/J decyzją z dnia 04.09.1980 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustwy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochronie zabytków i opiece nad zabytków(tj. Dz.U.2014.1446 ze zm.). W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, tj. cena sprzedaży lokalu oraz cena sprzedaży gruntu , uzyskane w drodze przetargu podlegają obniżeniu o 50 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Zamenhofa 5 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 24MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.