lokal użytkowy - 38,56 m2 położony w budynku przy ul. Sudeckiej 1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
445 m2
Ulica: 
Sudecka 1

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Sudeckiej 1w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 38,56 m2, składa się z sali sprzedaży,magazynu, komunikacji i pomieszczenia gospodarczego Działka nr 43/6 o powierzchni 0.0445 ha – obręb 28 NE, AM-58 KW JG1J/00055514/4.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu– wynosi 4,79%.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39, pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dwuspadowego dachu, kompozycja i wystrój elewacji (bramy, forma otworów okiennych i drzwiowych). Wymagana utylizacja eternitowego pokrycia dachu oraz postulowane przywrócenie ceramicznego pokrycia dachu – dachówka karpiówka.

 

Uprawnienia:

Lokal zbywany jest wraz z udziałem w wysokości 2,95% w działce 43/5 służącej do obsługi budynku przy ul. Sudeckiej 1.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Sudeckiej 1 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 15MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.