Lokal użytkowy Iu położony w budynku przy ul. Żołnierskiej 96

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
3 921 m2
Ulica: 
Żołnierska 96

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr Iu położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96 w Podgórzynie o ogólnej powierzchni 457,75 m2, składa się z następujących pomieszczeń: pom. biurowe, pom. sanitarne, pom. techniczne, trzy pompownie i dziesięć zbiorników o łącznej powierzchni użytkowej 279,95 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. pom. Sanitarne, pom. biurowe, korytarz cztery piwnice i cztery pom. gospodarcze zlokalizowane w budynku chlorowni o łącznej powierzchni 177,80 m2, Lokal położony jest na parterze budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 42,91%.

Działki nr 42/6 i 42/7 o łącznej powierzchni 0.3921 ha, obręb Podgórzyn, AM-1, KW JG1J/00052105/3

 

Budynek przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków
przy zagospodarowywaniu budynku wskazane jest zachowanie jego zasadniczej bryły, wielkości i układu otworów okiennych, kształtu dachu i wyglądu elewacji (gładkie tynkowe opaski okienne, pasy międzykondygnacyjne z gładkiego tynku). Układ pomieszczeń może ulec przebudowie. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w wyglądzie zewnętrznym takich jak np. wprowadzenie balkonów drewnianych, wiatrołapów czy werand. Po elewacji od strony ulicy nie prowadzić przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.09.2002 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU, dla działki nr 42/7 i w części działki nr 42/6 określonym jako obszary zabudowane zainwestowane przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług oraz dla części działki nr 42/6 na terenie oznaczonym symbolem U, określonym jako obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: usług publicznych i turystyki

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.