Lokal użytkowy nr 1 przy ul. Staromiejskiej 9

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 19.01.2018 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Staromiejska

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr 1 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 9 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 37,96 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych i w.c. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 68 o powierzchni 0.0307 ha – obręb Cieplice V, AM - 5 – wynosi 9,10%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00026567/8.

 

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 9 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.12 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.