Lokal użytkowy nr 3 - garaż przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 11.04.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Kazimierza Prezrwy-Tetmajera

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr 3 - garaż składa się z jednego pomieszczenia o ogólnej powierzchni 24,70 m2, położony jest w jednokondygnacyjnym budynku niemieszkalnym. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu - 10,05%. Działka nr 31/4 o powierzchni 0.0441 ha, obręb Sobieszów I, AM-2, KW JG1J/00082266/8.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MW/U 4 - dla którego jako przeznaczenie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej i tereny infrastruktury technicznej.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.