Lokal użytkowy nr 5u przy ul. Mickiewicza 12, 12of

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 25.01.2018 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Mickiewicza

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr 5u położony w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 12, 12of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 116,10 m2. Lokal usytuowany jest na poziomie piwnic budynku. Składa się z pięciu magazynów i korytarza. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 62/1 i 62/2 o łącznej powierzchni 0.3788 ha – obręb 32, AM-1 – wynosi 9,71%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00056951/6.

Zespół złożony z willi, oficyny i ogrodu, otoczony żelaznym, kutym ogrodzeniem położony przy ul. Mickiewicza 12, 12of w granicach dzałek 62/1 i 62/2 wpisany do rejestru zabytków pod nr 37/A/00/1-4 i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 1446 ze zm.). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu, montaż reklam (w tym lokalu użytkowym nr 5u) wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków uzyskaną w przetargu cenę lokalu oraz I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obniża się o 50 % (na podstawie przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrrzennego miasta Jelenia Góra przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, dla którego jako przeznaczenie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.