Lokal użytkowy nr 7u położony w budynku przy ul. 1 Maja 28

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Z uwagi na fakt, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków uzyskaną w przetargu cenę lokalu oraz I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obniża się o 50 % (na podstawie przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
1 Maja 28
sprzedany 14.09.2018

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr 7u położony w budynku przy ulicy 1 Maja 28 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 78,15 m2. Składa się z dwóch harcówek, biura, przedpokoju, w.c. klatki schodowej i kotłowni na półpiętrze. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Działka nr 11/1o powierzchni 0.0800 ha – obręb 28 NE, AM-59, KW nr JG1J/00024440/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 4,36%.

 

Budynek dawnej Poczty Głównej, następnie kamienica, obecnie mieszkalno- usługowy wraz z wew. dziedzińcem wpisany do rejestru zabytków pod nr 476/A/05 decyzją z dnia 01.02.2005 r. i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 1446 ze zm.). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu, montaż reklam (w tym lokalu użytkowym nr 6u) wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.