Lokal użytkowy przy ul. Wiejskiej 39A

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 15.03.2018r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wiejska

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy położony w nieruchomości przy ul. Wiejskiej 39A w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 100,10 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z pomieszczenia baru, zaplecza i w.c. oraz dwóch magazynów i korytarza na poziomie piwnic budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 43/4 o powierzchni 0.0693 ha – obręb 60, AM-21 – wynosi 23,80%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00040826/6.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Wiejskiej 39A znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 10.1.U,MN,MW, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.