Rejon ul. Cieplickiej/Polnej - działka nr 230/9

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 20.01.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
2 024 m2
Ulica: 
Cieplicka/Polna

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze w rejonie ulicy Cieplickiej i ulicy Polnej, oznaczona w ewidencji gruntów i bduynków jako działka nr 230/9, obręb Sobieszów II, AM-9 o powierzchni 0.2024 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00083852/0.

Opis: nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta, w Sobieszowie, w odległości około 1 km od centrum obrębu; najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna, teren nieruchomości o płaskiej powierzchni, porośnięty roślinnością trawiastą i miejscami porośnięty samosiewami krzewów liściastych. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,UT,MW/U.2.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług turystycznych; przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej ( nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej budynku zlokalizowanego na działce).

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.