Rejon ul. Legnickiej - działki nr 16/36 i 16/40

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
29 214 m2
Ulica: 
Legnicka

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Legnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 16/36 i 16/40, obręb 60, AM-37 o łącznej powierzchni 2.9214 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00080268/8.

Opis: nieruchomości położone na skraju miasta, w rejonie ulicy Legnickiej, w dzielnicy Zabobrze. Zlokalizowana jest w pobliżu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, obok zabudowy handlowo-usługowej, w sąsiedztwie węzła drogowego stanowiącego skrzyżowanie drogi krajowej nr 3 z drogą wojewódzką w kierunku Wrocławia i Legnicy.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami Sygietyńskiego i Legnicką w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: UC,US,UT.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono teren rozmieszczenia obniektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, teren usług sportu i rekreacji oraz teren usług turystyki.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.