Rejon ul. Nowowiejska/ Krakowska - dz. 26/3

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
11 642 m2
Ulica: 
Nowowiejska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 26/3 o powierzchni 1.1642 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00071405/5.

 

Opis:

 Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana na terenie nowo realizowanego osiedla mieszkaniowego leżącego pomiędzy ulicami Krakowską, a Nowowiejską. Teren osiedla położony jest we wschodniej części miasta, leżącej ponad dwa kilometry od centrum. Osiedle składa się z kilkudziesięciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i na cele wewnętrznych dróg dojazdowych. Teren osiedla położony jest na zboczu o wystawie północnej. Zbocze w dolnej części ograniczone jest ulicą Krakowską, przebiegającą wzdłuż terenów kolejowych. Od wschodu działki ograniczone są Aleją Solidarności, stanowiącą część obwodnicy miasta, od południa drogą gruntową z fragmentami nawierzchni asfaltowej będącą przedłużeniem ulicy Nowowiejskiej, a od zachodu użytkami rolnymi. Działka nr 26/3 leży w górnej części osiedla.

 Wzdłuż dróg dojazdowych wybudowano uzbrojenie w związku z czym teren osiedla wyposażony jest w energię elektryczną, w wodę, w kanalizację i w gaz. W latach 2014 i 2015 część nawierzchni dróg wewnętrznych osiedla utwardzono kamiennym tłuczniem.

 Teren działki o nieregularnym kształcie. Działka z dojazdem drogą gruntową.

 

Obciążenia:

Wschodnia część obciążona jest podziemną oraz napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia z betonowym słupem. Wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki przebiega podziemny gazociąg.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku, obszarze oznaczonym symbolem 76UTS, określonym jako tereny usług turystyki i sportu wraz z zielenią towarzyszącą; preferowane przeznaczenie pod ośrodki turystyczne związane z wypoczynkiem w siodle; dopuszcza się usługi komercyjne związane ze sportem (obiekty: handlowe, mała gastronomia).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.