rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 43

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 30.03.2018r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
704 m2
Ulica: 
Nowowiejska/Krakowska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 43 o powierzchni 0.0704 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00071422/0

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części Jeleniej Góry, poniżej Wzgórza Paulinum, na obszarze pomiędzy ulicami Nowowiejską a Krakowską w odległości około 2 km od centrum Jeleniej Góry. Jest to obszar położony na wzniesieniu, z widokiem w kierunku północnym na Wzgórza Dziwiszowskie. Dostęp do nieruchomości drogami nieurządzonymi, o nawierzchni gruntowej. Część dróg wewnętrznych została utwardzona kamiennym tłuczniem. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, wzdłuż południowo-wschodniej granicy, przebiega obwodnica miasta – aleja Solidarności, łącząca ulicę Wincentego Pola z ulicą Sudecką.
Teren osiedla miejscami podmokły.

Obciążenia:
Działki obciążone przebiegiem rowu wodnego. Zarurowanie lub przełożenie rowu możliwe jest pod warunkiem sporządzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Obszar położony w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze Nr XXXV/544/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku.
Zgodnie z w/w planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 74M, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.