Rejon ul. Przesmyk/Kruszwickiej - dz. 45, 53 i 54

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
3 809 m2
Ulica: 
Przesmyk

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 45, 53 i 54 o łącznej powierzchni 0.3809 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1, księga wieczysta JG1J/00084324/7.

 

Opis:

Nieruchomości położone na terenie obrębu Jelenia Góra 4, na pograniczu z dzielnicą Cieplice, na wysokości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w niedalekiej odległości od jednej z głównych ulic miasta – ulicy Wolności (w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe i komunikacja miejska), w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Kruszwickiej, Przesmyk i Granicznej, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasach drogowych w/w ulic.

Nieruchomość położona w granicach działek nr 45, 53 i 54 posiada dostęp do pasa drogowego ul. Przesmyk (działka nr 42), który na tym odcinku stanowi drogę gruntową. Działka nr 45 jest częściowo przedmiotem umów dzierżaw.

Ogólnodostępna część działki nr 45 wraz z działkami nr 53 i 54 to teren zaniedbany, porośnięty drzewami (drzewostan, w składzie gatunkowym którego dominują dęby i lipy oraz pojedynczo kasztanowce), krzewami i trawą.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084324/7 prowadzonej dla działek nr 8 i 9; 11; 16; 45, 53 i 54 ujawnione jest ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu sądowym pod sygn. I Ns 164/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w przedmiocie zasiedzenia udziałów w prawie własności nieruchomości, które to postępowanie dotyczy działki nr 12 obręb Jelenia Góra 4 AM-1 i nie dotyczy zbywanych nieruchomości.

Przez działkę nr 54 przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia oraz zlokalizowany jest słup energetyczny.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN 1, którego przeznaczeniem są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.