Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działka nr 30/3

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 20.10.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
5 205 m2
Ulica: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 30/3 o powierzchni 0.5205 ha, obręb Cieplice II, AM-7, księga wieczysta nr JG1J/00080402/0.

 

Opis: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Spółdzielczej i Objazdowej. W sąsiedztwie znajdują się grunty zabudowane obiektami przemysłowymi, bazami i składami, pozostała część gruntów jest niezabudowana przeznaczona pod lokalizację obiektów o tym samym charakterze. W pasie ulicy Spółdzielczej przebiega sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

 

Przeznaczenie: Zgodnie ze „ Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Lubańska-Spółdzielcza w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U.2, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny U położone są w częśći lub w całości w granicach terenu i obszaru górniczego ustanowionego dla złoża wód leczniczych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.