ul. Goduszyńska - dz. nr 20/3

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 07.06.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 418 m2
Ulica: 
Goduszyńska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 20/3 o powierzchni 0.1418 ha, obręb Goduszyn I, AM-8, księga wieczysta JG1J/00081293/9.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Goduszyńskiej, w strefie pośredniej miasta – obrębie Goduszyn, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz użytków rolnych. Graniczy bezpośrednio z terenem dawnego pochówku.

Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z ulicy Goduszyńskiej, a następnie przez działkę nr 16, stanowiącą drogę częściowo utwardzoną a częściowo drogę gruntową.

Teren nieruchomości o podłużnym kształcie z lekkim spadkiem, porośnięty 1-3 letnimi drzewami oraz krzewami, nieuzbrojony w infrastrukturę techniczną. Teren wzdłuż granic ogrodzony płotem z metalowej siatki.

 

Obciążenia:

Nieruchomość objęta umową dzierżawy rolnej zawartej na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku. Nabywca przejmie prawa i obowiązki umowy dzierżawy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 262.XXVIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.