ul. Grabowskiego - dz. nr 37/3

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
70 300.00 pln
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
447 m2
Cena m2: 
157.27 pln/m2
Ulica: 
70300.00
Termin przetargu: 
2018-09-19

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicy działki nr 37/3 o powierzchni 0.0477 ha, obręb 28 NE, AM-57, księga wieczysta JG1J/00084689/3.

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta, na północ od zbiegu ulic: Józefa Grabowskiego, Ludwika Zamenhofa, Artura Grottgera i Marii Skłodowskiej, z bliskim dostępem do centrum miasta tj. Placu Ratuszowego i ulicy 1 Maja i Marii Konopnickiej. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna. W dalszej odległości znajdują się obiekty użyteczności publicznej: budynek Sądu, Miejski Ośrodek Kultury, a także siedziba redakcji gazety „Nowiny Jeleniogórskie”, a także Filharmonia Jeleniogórska.

Obciążenia:
- Działka od strony wschodniej ogrodzona murowanym ogrodzeniem o wysokości ok. 1,20 m. Wobec tego, że ogrodzenie uniemożliwia dostęp na teren nieruchomości z drogi publicznej, nabywca zobowiązany będzie do jego usunięcia własnym staraniem i na własny koszt.
- Na działce znajdują się pozostałości po urządzonym wcześniej ogródku przydomowym, płoty, części ogrodzenia z metalowej siatki oraz niewielkie „oczko wodne”. Cała powierzchnia działki zadrzewiona i zakrzaczona. Teren nieruchomości zaniedbany i nieuporządkowany.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego uchwalonym Uchwałą nr 224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2016 r. i położona jest na terenie oznaczonym symbolem 25MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są: zieleń i urządzenia towarzyszące.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.